COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llywodraethiant Gwybodaeth

Cysylltu â'r Tîm Llywodraethu Gwybodaeth

 


Diogelu Data a Chwynion

Dataprotection@pembrokeshire.gov.uk


Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth/Mynediad i Gofnodion

accesstorecords@pembrokeshire.gov.uk


Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

foi@pembrokeshire.gov.uk


Cwynion - Gofal Cymdeithasol

socialcarecomplaints@pembrokeshire.gov.uk

Cwynion - Corfforaethol

corporatecomplaints@pembrokeshire.gov.uk

 
ID: 469, adolygwyd 04/03/2020