COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llywybr Hyrwyddwyr Eco

Llywybr #8 Gwastraff Bwyd

Food Waste

#8 Gwastraff Bwyd

Caiff carbon ei losgi wrth dyfu, prosesu a chludo’r bwyd a brynwch. Os yw’r bwyd hwnnw wedyn yn methu ei brif gyrchfan (eich bol) ac yn mynd i sach ddu ar y domen, mae’n pydru ac yn gollwng rhai nwyon ofnadwy iawn - yn enwedig Methan (un o’r nwyon tŷ gwydr mwyaf grymus a dinistriol)

Mae rheswm pam fod oglau mor ddrwg ar safleoedd tirlenwi, a bwyd yn pydru yw’r prif bechadur

Nid yw’n perthyn yno

Gallwch ailgylchu eich bwyd. Mae Cyngor Sir Penfro’n rhoi blwch bwyd llwyd i bob cartref (i’w ddefnyddio dan do) a bin bwyd gwyrdd (i’w adael oddi allan ar ddiwrnod biniau BOB WYTHNOS). Bydd y gwastraff bwyd yn pydru mewn biniau enfawr lle caiff y nwyon niweidiol eu casglu a’u llosgi’n ddiogel i gynhyrchu ynni ar gyfer y cartref… gwrtaith yw’r sylwedd sydd ar ôl i wella’r pridd sy’n tyfu rhagor o fwyd i ni ei fwynhau

Ydych chi’n ailgylchu eich gwastraff bwyd?

Ffeithiau am Wastraff Bwyd

 ▪ Mae’r DU yn taflu gwerth £13 biliwn punt o leiaf o fwyd bob blwyddyn y gellid bod wedi’i fwyta

 ▪ Ar gyfartaledd mae pobl yn taflu 74kg o wastraff bwyd yr un bob blwyddyn. Mae hyn yn cyfateb i 1077 croen banana

 ▪ Yr amcangyfrif yw bod pob aelwyd yn y DU yn taflu gwerth £700 o fwyd bob blwyddyn

 ▪ Byddwn yn taflu 1.4 miliwn o fananas heb eu cyffwrdd bob dydd… 1.3 miliwn iogwrt heb ei agor… 600,000 o wyau amrwd cyfan… 1.2 miliwn o selsig heb eu cyffwrdd… 20 miliwn tafell o fara

Cwestiwn #8: Ar gyfartaledd, gwerth faint o fwyd sy’n cael ei daflu o aelwyd yn y DU bob blwyddyn?

Gwnewch nodyn o’ch ateb a dal i ddilyn y Llwybr Eco Hyrwyddwr

ID: 5062, revised 11/06/2020