COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llywybr Hyrwyddwyr Eco

Llywybr Eco #1 Lleihau

Reduce

 #1 Lleihau

  Mae’r DU yn cynhyrchu digon o wastraff i lenwi Neuadd Albert yn Llundain BOB 2 AWR!

 Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu yw’r dulliau mwyaf cyffredin o leihau gwastraff

 Dyma rai camau defnyddiol y gallwch eu cymryd i sicrhau bod llai o’ch gwastraff yn mynd i dirlenwi

 Lleihau gwastraff bwyd. Yr ateb gorau yw ‘dim ond prynu beth sydd arnoch ei angen’ a pheidio cael eich denu bob tro gan gynigion ‘Prynu Un a Chael Un am Ddim’. Yn lle dim ond taflu bwyd, gwnewch ddefnydd da ohono trwy ailddefnyddio bwyd sy’n weddill, rhoi bwyd dros ben i gymdogion neu Oergelloedd Cymunedol

 Prynu bwydydd mwy iachus nad ydynt yn gofyn cymaint o wastraff tafladwy ar ffurf deunydd pacio. Ceisio cyfyngu ar brydau ‘bwyd i fynd’ sy’n dod yn aml mewn gormod o ddeunydd pacio

 Prynu pethau gyda llai o ddeunydd pacio. Gallwch hefyd gael stoc o fwyd yn y rhewgell a pheidio â phrynu mwy o fwyd nes bydd y rhewgell yn wag

 Boicotio poteli dŵr plastig. Caiff miliynau o boteli dŵr plastig eu taflu bob dydd gan bobl a dim ond hanner sy’n cael eu hailgylchu

 Prynu batris ailwefradwy. Bydd batris ailwefradwy’n arbed arian i chi yn y pen draw ac yn cadw batris tafladwy rhag mynd i dirlenwi. Fe all batris tafladwy fod yn niweidiol iawn i’r amgylchedd, oherwydd bod cemigion ynddynt yn gallu gollwng

Cwestiwn #1: Pa mor aml fydd y DU yn cynhyrchu digon o wastraff i lenwi Neuadd Albert yn Llundain?

Gwnewch nodyn o’ch ateb a dal i ddilyn y Llwybr Eco Hyrwyddwr

 

ID: 5053, revised 11/06/2020