COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llywybr Hyrwyddwyr Eco

Llywybr Eco #2 Ailddefnyddio

Ailddefnyddio

#2 Ailddefnyddio

 Trwy ailddefnyddio eitemau o gwmpas y tŷ neu trwy brynu ail-law gallwch wneud eich rhan i leihau faint o wastraff sy’n mynd i dirlenwi

 Hyd yn oed os oes gennych eitemau dieisiau gartref, mae’n debygol iawn y gall rhywun arall eu hailddefnyddio unwaith y byddwch wedi gorffen gyda nhw

 Mae llwythi o newidiadau syml y gallwch eu gwneud o gwmpas y tŷ i leihau faint o wastraff a gynhyrchwch. Rhowch gynnig ar y rhain:

Trwsio – cyn i chi daflu eitemau sydd wedi torri, holwch eich hun ‘a oes modd eu trwsio’? Gellid trwsio beiciau, dodrefn, cyfrifiaduron, taclau trydanol, esgidiau a dillad am y mymryn lleiaf o gost prynu rhai newydd. Bob blwyddyn caiff amcangyfrif o 2 filiwn tunnell o eitemau trydanol ac electronig eu taflu yn y DU

Llogi’r eitemau sydd arnoch eu hangen - os yw’n fath o offer a ddefnyddiwch yn achlysurol e.e. glanhäwr gwasgedd uchel, tynnwr papur wal, glanhäwr carpedi - pam lenwi’r tŷ â nhw?

Prynu pethau ‘a garwyd eisoes’ - yn lle prynu brandiau - Mae digonedd o wefannau cyfnewid fel eBay, Gumtree, Freecycle a phapurau hysbysebion am ddim lle gallwch gael eitemau dieisiau fel dodrefn, llyfrau, offer ac ati am y mymryn lleiaf o gost prynu rhai newydd. Adeiladwyd pethau hŷn i bara!

Gwerthu eitemau dieisiau - Fe allai eich eitemau dieisiau fod yr union beth i rywun arall; ceisiwch eu gwerthu ar wefan gyfnewid neu mewn arwerthiant cist car lleol?

Cwestiwn #2: Faint o dunelli o eitemau trydanol / electronig gaiff eu taflu yn y DU bob blwyddyn?

Gwnewch nodyn o’ch ateb a dal i ddilyn y Llwybr Eco Hyrwyddwr


 

ID: 5056, revised 11/06/2020