COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llywybr Hyrwyddwyr Eco

Llywybr Eco #3 Ailgylchu

Recycle

 #3 Ailgylchu

Trwy ailgylchu rydym yn lleihau’r angen i ddefnyddio mwy o adnoddau naturiol

Chwedlau ailgylchu cyffredin

“Waeth heb ailgylchu, nid yw’n gwneud gwahaniaeth”. Ydi, mae ! Mae ailgylchu’n atal tunelli o sbwriel rhag mynd i dirlenwi. Yn y DU mae ailgylchu’n arbed rhyw 10-15 miliwn tunnell o allyriadau carbon y flwyddyn, sydd yr un faint â chymryd 3.5 miliwn o geir oddi ar y ffyrdd

“Mae fy ailgylchu’n cael ei daflu gyda’r sbwriel beth bynnag yn y pen draw”. Ni allai hyn fod ymhellach o’r gwirionedd! Mae eich deunydd ailgylchu’n adnodd gwerthfawr. Unwaith y casglwyd o ymyl eich ffordd, caiff ei gymryd i’w ddidoli, ei becynnu, ei brosesu a’i wneud yn gynhyrchion newydd “Fyddaf i ddim yn creu unrhyw wastraff bwyd ac, felly, does dim angen i mi ddefnyddio gwasanaeth casglu gwastraff bwyd”. Beth am dameidiau oddi ar blatiau, crwyn llysiau, plisg wyau, sachau te ac esgyrn? Mae’r rhain i gyd yn cyfrif fel gwastraff bwyd a gallwch eu dodi yn eich cist gwastraff bwyd i’w hailgylchu. Waeth pa mor ychydig a ailgylchwch, mae’r cyfan yn helpu!

“Allwch chi ddim ailgylchu pob math o gynwysyddion plastig”. Gallwch! Yn Sir Benfro, o 14eg Hydref 2019 ymlaen, gallwch ddodi HOLL blastigion (ar wahân i blastig du a haenau plastig tenau) allan gyda gweddill eich ailgylchu. Gallwch, hyd yn oed potiau iogwrt a Tetra Pak!

“Allwch chi ond ailgylchu papur ychydig o weithiau”. Mae hyn yn rhannol wir - bydd ffibrau mewn papur yn dechrau dadelfennu erbyn iddynt gael eu hailgylchu rhyw bump neu chwe gwaith. Fodd bynnag, hyd yn oed wrth i ansawdd deunydd y papur leihau mae iddo ddefnydd da eto, e.e. cartonau wyau, pecynnau cardbord, ynysu toeau “Mae ailgylchu metel yn defnyddio mwy o ynni na thynnu’r deunydd crai yn y lle cyntaf”. Nid yw hyn yn wir - mae ailgylchu caniau alwminiwm yn arbed hyd at 95% o’r ynni sydd ei angen i wneud caniau newydd o ddeunydd crai ffres. Mae’r ynni sy’n cael ei arbed wrth beidio gorfod gwneud dim ond un can yn ddigon i yrru teledu am 3 awr

Cwestiwn #3: Pryd mae’r gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu newydd yn dechrau yn Sir Benfro?

Gwnewch nodyn o’ch ateb a dal i ddilyn y Llwybr Eco Hyrwyddwr

 

ID: 5057, revised 11/06/2020