Llywybr Hyrwyddwyr Eco

Llywybr Eco #5 Papur & Cerdyn

Paper & Card

#5 Papur & Cerdyn

 Mae’r DU yn defnyddio coetir o faint Cymru bob blwyddyn wrth ddefnyddio cerdyn a phapur… dyna dros 12.5 miliwn tunnell… sy’n pwyso gymaint â rhyw 260 o longau mordeithio. Mae papur a cherdyn yn cyfrif am 1/5 o holl wastraff a gaiff ei gynhyrchu yn y DU. Fodd bynnag, mae papur yn dal un o’r deunyddiau sy’n cael eu hailgylchu fwyaf yn y DU, a chaiff dros 2/3 ohono’i ailgylchu

 Mae Cyngor Sir Penfro’n rhoi blwch i bob cartref gadw’u papur a cherdyn ynddo a chânt eu casglu BOB WYTHNOS o ymyl y ffordd cyn eu swmpu a’u hanfon i’w hailgylchu yng Nghymru

 Ffeithiau am Gerdyn a Phapur

 ▪ Ar gyfartaledd, mae teuluoedd yn y DU yn taflu gwerth 6 o goed o gerdyn a phapur bob blwyddyn

 ▪ Mae’n cymryd 24 o goed i wneud dim ond un dunnell o bapur newydd ac mae’n cymryd un goeden i wneud 230 o bapurau newydd / cylchgronau cymedrol

 ▪ Ar ddydd Sul nodweddiadol ym Mhrydain caiff bron 90% o bapurau newydd eu taflu. Mae hyn yn cyfateb i daflu hanner miliwn o goed ar y domen

 ▪ Byddai’r gwastraff papur sy’n cael ei anfon i dirlenwi bob blwyddyn yn llenwi 103,000 o fysiau deulawr

 ▪ Bydd pob tunnell o bapur sy’n cael ei ailgylchu’n arbed 3 metr giwb o dirlenwi, 4000 KW o ynni a 7000 galwyn o ddŵr

 ▪ Pe bai pawb yn y DU yn ailgylchu dim ond 10% yn fwy o bapur, byddai’n arbed tua 5 miliwn o goed bob blwyddyn

Cwestiwn #5: Faint o le tirlenwi mae pob tunnell o ailgylchu cerdyn a phapur yn ei arbed?

Gwnewch nodyn o’ch ateb a dal i ddilyn y Llwybr Eco Hyrwyddwr

ID: 5059, revised 11/06/2020