COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llywybr Hyrwyddwyr Eco

Llywybr Eco #7 Gwydr

Glass

 #7 Gwydr

 Caiff gwydr ei wneud yn bennaf o dywod… ac nid yw hwn yn adnodd naturiol y mae’r blaned yn beryglus o fyr ohono

 Mae gwydr yn hollol ailgylchadwy ac mae modd ei ddefnyddio drosodd a throsodd o’i ailgylchu… ond ni fydd gwydr sy’n mynd i dirlenwi fyth yn pydru

 Mae llawer ffordd o ailddefnyddio poteli a photiau gwydr o gwmpas y cartref, sy’n gallu helpu lleihau faint o wydr a daflwch

 Mae Cyngor Sir Penfro’n rhoi blychau i bob cartref gadw poteli a photiau gwydr ynddynt a chânt eu casglu bob pythefnos o ymyl eich ffordd

 Ni ddylai gwydr fynd i sachau duon

 Ffeithiau am Wastraff Gwydr

 ▪ Ar gyfartaledd, mae pob teulu’n defnyddio 500 o boteli a photiau gwydr bob blwyddyn

 ▪ Caiff poteli llaeth eu defnyddio 13 gwaith ar gyfartaledd cyn cael eu hailgylchu (rhaid cymharu hynny â ‘phlastigion defnydd untro’)

 ▪ Mae ailgylchu gwydr yn y DU yn arbed digon o ynni i lansio 10 gwennol ofod

 ▪ Caiff y botel wydr gyffredin ei gwneud o gymaint â 25% o wydr wedi’i ailgylchu; fodd bynnag, mae poteli gwyrdd yn cynnwys gymaint â 90%

 ▪ Mae ailgylchu 2 botel yn arbed digon o ynni i ferwi digon o ddŵr i wneud pum cwpanaid o de neu yrru cyfrifiadur am 50 munud

 Cwestiwn #7: Ar gyfartaledd, sawl gwaith all potel laeth wydr gael ei defnyddio ar gyfer ei hailgylchu?

Gwnewch nodyn o’ch ateb a dal i ddilyn y Llwybr Eco Hyrwyddwr

ID: 5061, revised 11/06/2020