COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llywybr Hyrwyddwyr Eco

Llywybr Eco #9 Potiau iogwrt, Tetrapaks & Batris

Potiau iogwrt, Tetrapaks & Batris

#9 Potiau iogwrt, Tetrapaks & Batris

Mae bob amser ychydig o eitemau na all pobl fod yn hollol sicr ynghylch eu hailgylchu… neu o leiaf maent yn gwybod fod MODD ailgylchu eitemau arbennig ond nid ydynt yn sicr a yw eu cyngor lleol yn eu casglu o ymyl y ffordd

Pan fydd y gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu newydd yn dechrau yn Sir Benfro ym mis Hydref 2019, y gobaith yw y bydd nifer o’r dirgelion hyn yn cael eu hesbonio!

Bellach bydd Cyngor Sir Penfro’n casglu Tetra Pak, nad oedd yn cael ei gasglu o’r blaen. 70% i 90% o fwrdd papur yw Tetra Pak ac mae hwnnw’n ailgylchadwy, yn union fel unrhyw bapur neu gerdyn arall. Y rheswm pam nad oes modd cynnwys cartonau Tetra Pak gyda’r ailgylchu papur arferol yw’r leinin alwminiwm a’r caead pholyethylen. Bydd Tetra Pak yn cael ei gasglu ynghyd â phlastigion BOB WYTHNOS

BYDD potiau iogwrt yn cael eu casglu hefyd ynghyd â phlastigion eraill BOB WYTHNOS (byddwch yn garedig a’u golchi er mwyn lleihau arogleuon cas a halogi)

Caiff 660 miliwn o fatris eu prynu bob blwyddyn yn y DU… dyna 21 yr aelwyd ar gyfartaledd. Mae batris yn cynnwys elfennau sy’n aruthrol beryglus i’r amgylchedd ac i iechyd dynol fel ei gilydd, ac maent yn gallu treiddio i’r pridd a chyflenwadau dŵr pan fyddant yn mynd i dirlenwi. BYDD Batris hefyd yn cael eu casglu dan y gwasanaeth casglu newydd o fin y ffordd. Gadewch nhw yn y god fechan a gewch gan eich cyngor

Cwestiwn #9: Ar gyfartaledd, faint o fatris fydd aelwydydd y DU yn eu prynu bob blwyddyn?

Gwnewch nodyn o’ch ateb a daliwch i ddilyn y Llwybr Eco Hyrwyddwr

 

ID: 5063, revised 11/06/2020