COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Maes Awyr Hwlffordd

Cyfleusterau'r Maes Awyr

  TORA LDA ASDA
3 1199m 1202 1199
21 1199m 1269 1199
9 830m 800 1035
27 800m 800 1005

 

Cymhorthion Llywio
NDB HAV' 328  ar y maes awyr
DME HDW' 116.75 ar y maes awyr
Y ddau fel arfer yn rheiddio H24

 

Radio Yr amledd yw 123.605
  Yr arwydd galw yw 'Haverfordwest Radio'

 

Tanwydd
Jet A1 dal hyd at 72,000 o litrau, 8,200 o litrau ar olwynion, codi tanwydd llinell agored a than bwysedd
Avgas dal hyd 44,000 o litrau, pwmp hunanwasanaeth a modd gwneud gyda thancer
Landio yn rhad ac am ddim gyda 60+ litrau o Avgas

 

Gwasanaeth Achub ac Ymladd Tân
Rydym yn gweithredu ar RFS Categori 1 gyda'r gallu i gynyddu i Gategori 2 mewn ymateb i gais. Gallwn dderbyn awyrennau Categori 3 o dan 'peidio â chodi tâl'.
Mae gennym fflyd o gerbydau ymladd tân sylweddol iawn ar gyfer maes awyr o'r maint hwn ac mae'n cynnwys:
  Tân 1 Tân 2 Tân 3
Math o gerbyd Scamell Mk 10 Dodge Ram Range Rover TACR
Cynhwysedd dŵr (mewn litrau) 2730 1000 850
Math o ewyn a chynhwysedd
(mewn litrau)
FFFP 360 FFFP 125 50 FFFP Premix
Monitor cyfraddau gollwng
(os yw'n berthnasol)
680 isel
1360 uchel
900 n/a
Llinell ochr cyfradd gollwng (litrau/mun) 225 225 225

CO2 a gludir (kg)

20 10 15
Math o bowdr a chynhwysedd Monnex 27kg Monnex 70kg Monnex 27kg
Prawf modurol 0-80 (km/hr) 24.5 eiliad 23 eiliad 18 eiliad
Cyflymder mwyaf 104 kph 110 kph 115 kph

 

Goleuadau
RHEDFA (dynodydd) 21
APAPI Dwysedd isel Dwysedd isel
Ymyl y rhedfa Dwysedd isel Dwysedd isel
Trothwy Dwysedd isel Dwysedd isel
Diwedd Dwysedd isel Dwysedd isel
Ymyl yr atredfa Ôl-adlewyrchol Ôl-adlewyrchol
Hosanau gwynt
wedi'u goleuo
Oes Oes
Llifoleuadau Rhwng awyrendai 1,3 a 4 Rhwng awyrendai 1,3 a 4
Golau tywys Oes, fflachio'n wyrdd ‘HW' Oes, fflachio'n wyrdd ‘HW'

 

Awyrendai
Mae gennym amrywiaeth o awyrendai ar gael o barcio tros nos hyd at 10,000 tr sg, gyda 1,000 tr sg o leoedd swyddfa ychwanegol.
Cysylltwch yn uniongyrchol â ni am fanylion.

 

Caffi
Mae Caffi Propellers ar agor bob dydd o'r wythnos fel arfer 0830 - 1600 Dydd Llun - Dydd Sadwrn a 0900 tan 1600 dydd Sul.
Mae'r caffi yn cynnig amrywiaeth o fwyd a diod twym ac oer, yn cynnwys brecwast mawr ei glod drwy'r fro.
ID: 209, adolygwyd 14/01/2021