Maes Awyr Hwlffordd

Gwybodaeth i Beilotiaid

Lleoliad

  • Ein lleoliad yw N51 50.02  W004 57.63
  • O Ben Caer (STU 113.10) 
    rydym 167 gradd ar 10.1 NM
  • O Aberhonddu (BCN 117.45)
    rydym 280 gradd ar 63.4 NM

Rhedfeydd

 

TORA

LDA

ASDA

3

1199m

1202

1199

21

1199m

1269

1199

9

830m

800

1035

27

800m

800

1005

Cymhorthion Llywio

NDB

HAV'

328 

ar y maes awyr 

DME

HDW'

116.75

ar y maes awyr

Y ddau fel arfer y rheiddio H24

Radio

Yr amledd yw 122.205

Yr arwydd galw yw 'Haverfordwest Radio'

Gwasnaeth

Rydym yn gweithredu gwasanaeth awyr/daear

Cynllun

Am SiartCynllunYMaesAwyr

Oraiu Gweithredol

0915 - 1630 amser lleol heblaw gwyliau'r banc. 
Amserau eraill ar gael trwy ofyn.

Taliadau

Ffioedd glanio, taliadau awyrendai a pharcio 

Prisiau tanwydd

AVGAS (60+ litr hepgor y ffi glanio £16)

£1.54 y litr yn cynnwys TAW

 

Jet A1

£0.73 y litr - TAW yn ychwaneg

 

Olew

£5.25 y litr - TAW yn ychwaneg

Cyfyngiadau lleol ar sŵn

Ceisiwch beidio â hedfan uwchben stablau marchogaeth i'r gogledd o'r rhedfa 09/27 a chadw eich lle yn y cylch wrth ddod gyda'r gwynt.

Ardaloedd Peryglus

I'r gogledd mae gennym y cofadeiladau D201 a D202

DACS

Gwybodaeth Aber-porth 119.650 Mhz

DAAIS

Gwybodaeth Gorllewin Cymru 122.150 Mhz

Ffôn

01239 813219

Cofnod AIC

D201 D202 Complex

 

Hwn yw'r AIC, wedi ei agor sgroliwch i lawr i gael y map

Map

- Ddim i ddibenion llywio

 

I'r de mae gennym yr amrediadau sy'n cynnwys D113, D115, D117 a D118

D113

DAAIS

Gwybodaeth Llundain 124.75 Mhz  

 

Ffôn

01646 662367 (negeseuon wedi'u recordio ar weithgarwch o 0800 bob dydd)

 

 

01646 662336 (dyddiau'r wythnos)

 

 

01646 662496 (oriau gwaith syddfa'r maes saethu)

 

 

01646 662280 (tu allan i oriau swyddfa)

D115

DAAIS

Gwybodaeth Llundain 124.75 Mhz

 

Ffôn

01834 870098 (neges wedi'i recordio ar weithgarwch)

 

 

01834 870105 (y tŵr rheoli pryd bynnag mae'r maes saethu yn gweithredu)

 

 

01834 871282 (oriau swyddfa eraill)

D117

DAAIS

Maes Saethu Pen-bre 122.75 Mhz

 

Ffôn

01554 892205

D118

DAAIS

Maes Saethu Pen-bre 122.75 Mhz

 

Ffôn

01554 892205

Cofiwch sicrhau eich bod yn gwirio eu gweithgarwc

Gweithdrefnau RT ar gyfer Ardaloedd Peryglus.

Ydych chi'n gwybod beth i'w ddweud? Rhag ofn, edrychwch yma

ID: 208, adolygwyd 15/02/2021