COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Maethu

Maethau Sir Benfro

Rydym yn chwilio am ofalwyr maeth o bob cefndir – nid oes gwahaniaeth pa un a ydych yn briod, wedi ysgaru, yn byw gyda phartner, yn sengl; yn hoyw, yn lesbiaidd, yn drawsryweddol, neu'n perthyn i ba bynnag grefydd neu grŵp ethnig; pa un a ydych yn berchen ar eich tŷ eich hun neu'n rhentu; neu os oes gennych swydd ai peidio.

Mae sgiliau gofalwr maeth yn cynnwys gofalu am blant yn ystod cyfnodau o ansicrwydd, tra bo cynlluniau ar y gweill i helpu'r plentyn i symud ymlaen. Bydd eich boddhad yn deillio o wybod eich bod wedi cyfrannu at iechyd a lles y plentyn, ynghyd â chynyddu ei siawns, gobeithio, o gael dyfodol sefydlog.

Yr unig beth y mae'n rhaid i bawb feddu arni yw YSTAFELL WELY SBÂR!

 

           


Argraffu: Maethwch i Sir Benfro

Argraffu: A allwn i faethu?

 

   

Y camau nesaf

Ffoniwch 01437 774650.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych a byddem yn fodlon ateb unrhyw gwestiynau pellach a allai fod gennych.

Byddwn yn trefnu i gwrdd â chi ac aelodau o'ch teulu yn eich cartref, ynghyd â thrafod yr holl bethau y bydd angen i chi eu gwybod.

 www.facebook.com/pembsfostering

  fostering@pembrokeshire.gov.uk

  www.maethu.canolbarthagorllewin.cymru/pembrokeshire/

 

Cysylltiadau Defnyddiol :

 

ID: 1821, adolygwyd 06/01/2021