COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion Eiddo

22 Gelliswick Road, Hakin, Aberdaugleddau, SA73 3RH

*** AR OSOD ***

Disgrifiad

Mae’r eiddo hwn yn cynnwys siop gloi llawr gwaelod gyda storfa a thoiled, ac mae’n addas at amrywiaeth o ddibenion masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Mae’r siop yn rhan o res o dair siop.

Lleoliad

Mae’r eiddo wedi’i leoli’n ddelfrydol mewn ardal breswyl boblogaidd, gyda chysylltiadau cludiant ag Aberdaugleddau.

 Rhent

£4,500 y flwyddyn

Gwerth Ardrethol

Gwerth ardrethol yr eiddo hwn ar 24 Mai 2018 yw £2,200, yn ôl Adran Refeniw Cyngor Sir Penfro.

Gwasanaethau

Deellir bod cysylltiadau â’r prif gyflenwadau dŵr, trydan a charthffosiaeth.

Cyfnod y Brydles

I’w gytuno

Rhagor o Wybodaeth a Gweld yr Eiddo

I gael trafodaeth fanylach a threfnu gweld yr eiddo (trwy apwyntiad yn unig), cysylltwch ag -

Amy James ar 01437 776256 neu amy.james@pembrokeshire.gov.uk

Manylion Llawn


ID: 5344, revised 09/07/2021