Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu Lefelau 1 a 2

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein. Mae wedi'i anelu at ddysgwyr llythrennedd L1 a L2 sy'n dymuno canolbwyntio ar lwyddo yn arholiad Sgiliau Hanfodol Cymru.
26 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


36 wythnos, 22/09/2021 - 13/07/2022
Dydd Mercher 18:00 - 20:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 210569
Ar-lein
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

32 wythnos, 19/10/2021 - 12/07/2022
Dydd Mawrth 18:00 - 19:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 210568
Ar-lein
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 20
Rhif Dosbarth: 210598
Ar-lein trwy Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

5 wythnos, 28/02/2022 - 28/03/2022
Dydd Llun 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 19
Rhif Dosbarth: 210603
Ar-lein trwy Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£40.00 £36.00 £20.00

5 wythnos, 03/03/2022 - 31/03/2022
Dydd Iau 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 19
Rhif Dosbarth: 210599
Ar-lein trwy Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£40.00 £36.00 £20.00

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 210591
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

20 wythnos, 29/09/2021 - 30/03/2022
Dydd Mercher 10:30 - 12:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 210596
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£120.00 £108.00 £60.00

20 wythnos, 29/09/2021 - 30/03/2022
Dydd Mercher 12:30 - 14:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 1
Rhif Dosbarth: 210597
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£120.00 £108.00 £60.00

10 wythnos, 02/11/2021 - 22/02/2022
Dydd Mawrth 18:00 - 20:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 210595
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£80.00 £72.00 £40.00

5 wythnos, 01/03/2022 - 29/03/2022
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 210592
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£40.00 £36.00 £20.00

10 wythnos, 02/03/2022 - 25/05/2022
Dydd Mercher 17:00 - 19:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 13
Rhif Dosbarth: 210594
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£80.00 £72.00 £40.00

5 wythnos, 05/03/2022 - 30/04/2022
Dydd Sadwrn 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 210642
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£40.00 £36.00 £20.00

24 wythnos, 06/01/2022 - 14/07/2022
Dydd Iau 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 210828
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

23 wythnos, 10/01/2022 - 18/07/2022
Dydd Llun 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 210810
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

24 wythnos, 05/01/2022 - 13/07/2022
Dydd Mercher 18:00 - 20:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 210817
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

35 wythnos, 22/09/2021 - 13/07/2022
Dydd Mercher 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 210555
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

24 wythnos, 06/01/2022 - 14/07/2022
Dydd Iau 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 210826
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

24 wythnos, 06/01/2022 - 14/07/2022
Dydd Iau 18:00 - 20:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 210829
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

23 wythnos, 10/01/2022 - 18/07/2022
Dydd Llun 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 210808
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

23 wythnos, 11/01/2022 - 12/07/2022
Dydd Mawrth 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 210813
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

24 wythnos, 04/01/2022 - 12/07/2022
Dydd Mawrth 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 210814
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

24 wythnos, 06/01/2022 - 14/07/2022
Dydd Iau 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 210830
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

36 wythnos, 22/09/2021 - 13/07/2022
Dydd Mercher 14:00 - 16:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 210566
Dysgu cyfunol trwy CDdG Dinbych-y-pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

30 wythnos, 06/09/2021 - 04/04/2022
Dydd Llun 09:00 - 11:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 210611
Preseli CDdG
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£0.00 £0.00 £0.00

24 wythnos, 06/01/2022 - 14/07/2022
Dydd Iau 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 210827
Sgiliau hanfodol Darpariaeth Allgymorth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

23 wythnos, 10/01/2022 - 18/07/2022
Dydd Llun 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 210811
Sgiliau hanfodol Darpariaeth Allgymorth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
##P1## ##P2## ##P3##

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021