COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Map Diffiniol

Beth yw Hawl Tramwy Cyhoeddus?

Hawl tramwy cyhoeddus yw priffordd y gellir ei defnyddio gan unrhyw berson ar unrhyw adeg er mwyn iddo/iddi fynd ar daith ddilys, a chymryd saib fach resymol wrth fynd. Mae dosbarth hawl tramwy yn cael ei benderfynu gan y math o hawliau a geir ar eu hyd.

Mae 4 math o hawliau tramwy:

Llwybr Troed – dim ond cerddwyr sy’n cael defnyddio llwybrau troed; fodd bynnag mae gyda chi hawl i fynd â phram, cadair wthio neu gadair olwyn. Bydd cyfeirbwyntiau melyn yn nodi’r llwybrau hyn.

Llwybr Ceffyl – gall llwybr ceffyl gael ei ddefnyddio gan gerddwyr, reidwyr ceffylau a seiclwyr. Bydd cyfeirbwynt glas yn nodi’r llwybrau hyn. 

Cilffyrdd Agored i Bob Traffig - Mae Cilffyrdd (neu CABT) ar gael i’w defnyddio gan gerddwyr, reidwyr ceffylau, seiclwyr, certi a dynnir gan geffylau a cherbydau. Cyfeirbwynt coch sy’n nodi’r llwybrau hyn. 

Cilffordd Gyfyngedig – Mae cerddwyr, reidwyr ceffylau, seiclwyr a cherbydau a yrrir gan bŵer motor (fel cerbydau a dynnir gan geffylau) yn cael defnyddio cilffordd gyfyngedig.

ID: 2220, adolygwyd 24/01/2018