COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Mapiau o Sir Benfro

Chwilio am Fap Wardiau

CHWILIO: Wardiau

  Gwybodaeth

   Map

   ID: 571, revised 11/07/2018

   Rhifau ffyrdd yn Sir Benfro

   CHWILIO: Ffordd

    Gwybodaeth

     Dengys y map ffyrdd a strydoedd yn Sir Benfro. Cliciwch ar ffordd i gael rhagor o wybodaeth amdani.

     Clic chwith a llusgo’r llygoden i symud y map. Defnyddio olwyn y llygoden neu’r botymau + neu - yng nghornel chwith uchaf y map i chwyddo. I chwyddo’r map i ardal benodol, shifft + clic chwith a llusgo’r llygoden. 

     ID: 572, revised 09/09/2020

     Cyfradd Ymateb

     CHWILIO: Tref

      Gwybodaeth

       Dengys y map doiledau cyhoeddus yn Sir Benfro. Cliciwch ar y map i gael rhagor o wybodaeth am doiled.

       Clic chwith a llusgo’r llygoden i symud y map. Defnyddio olwyn y llygoden neu’r botymau + neu - yng nghornel chwith uchaf y map i chwyddo. I chwyddo’r map i ardal benodol, shifft + clic chwith a llusgo’r llygoden.

       ID: 579, revised 12/09/2019

       Gorsafoedd Pleidleisio a Rhanbarthau

       CHWILIO: Gorsafoedd Pleidleis

        Gwybodaeth

         Map

         ID: 592, revised 17/07/2018

         Map Tai

         CHWILIO: Tai

          Gwybodaeth
           Cliciwch ar y map isod i ddangos y cyfanswm anghenion tai’r Cyngor Cymuned hwnnw a’r Cynghorau Cymuned ar ei bwys. Nid yw ardaloedd Cynghorau Cymuned Hwlffordd, Aberdaugleddau, Penfro, Doc Penfro, Dinbych-y-pysgod, Abergwaun / Wdig, Neyland, Arberth yn cael eu cyfrif fel rhan o’r angen mewn cyngor cymuned cyffiniol, ac nid ydynt yn cynnwys ardaloedd unrhyw gynghorau cymuned cyffiniol wrth gyfrifo eu hangen eu hunain.
           ID: 594, revised 11/07/2018

           Map Trwyddedau Proses

           CHWILIO: Trwyddedau Proses

            Gwybodaeth

             Dengys y map isod safleoedd lle rhoddwyd trwyddedau am brosesau sy’n amodol ar reolaeth yr awdurdod lleol. Cliciwch ar un i gael gwybodaeth.

             ID: 595, revised 17/07/2018

             map ardal chwarae

             CHWILIO: Ardal Chwarae

              Gwybodaeth

                

                

                

               ID: 3922, revised 31/07/2018