COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Meddwl am ddechrau busnes gofal plant

Swyddogion Datblygu - Sefydliadau Partner

Swyddogion Datblygu - Sefydliadau Partner

Mae Cyngor Sir Penfro yn rhoi cymorth i nifer o Swyddogion Datblygu sy'n cael eu cyflogi gan sefydliadau partner. Gall y Swyddogion Datblygu roi cymorth ac arweiniad i leoliadau gofal plant sy'n bodoli eisoes a darpar leoliadau; gan gynnwys cychwyn neu ddatblygu busnes gofal plant.

Cofiwch mai canllaw YN UNIG yw'r wybodaeth a gewch gan Swyddog Datblygu. Mae AGC yn cadw'r hawl i orfodi newidiadau os ydynt o'r farn nad yw'r lleoliad gofal plant yn bodloni'r safonau.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro (GGD)

01437 770014

fis@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1771, adolygwyd 13/10/2021