COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Mynediad i Ysgolion

Dalgylchoedd Ysgolion

Defnyddir dalgylchoedd ysgolion:

  • i roi gwybod i rieni pa un yw eu hysgol leol  
  • helpu ysgolion i uniaethu gyda'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu  
  • blaenoriaethu derbyniadau i ysgolion pan fydd mwy o geisiadau na lleoedd ar gael. O dan feini prawf derbyn Sir Benfro, rhoddir y flaenoriaeth uchaf i bobl sy'n byw yn y dalgylch, sy'n sicrhau bod ysgolion ar gael i wasanaethu plant lleol yn gyntaf  
  • yn offeryn cynllunio sy'n fodd i'r Awdurdod gyflawni eu dyletswydd o ran rhagweld y galw am addysg mewn ardal a chynllunio i ddiwallu'r galw hwnnw  
  • yn rhan o'r polisi cludiant er mwyn hwyluso trefnu cludiant ysgolion a rheoli costau

 

Chwiliwch am ddalgylch eich ysgol yn ôl clwstwr ysgolion

 

Noder: Bydd pob ysgol yn dangos map o'i dalgylch i chi

 

Clwstwr Ysgolion Abergwaun

 

Ysgol Bro Gwaun

 

 Ysgol Bro Ingli

 

 Ysgol Glannau Gwaun

 

Ysgol Gymunedol Wdig

 

Ysgol Llanychllwydog

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Cas-mael

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Cas-blaidd

 

Ysgol Ger y Llan

 

Ysgol Gynradd Gatholig yr Enw Sanctaidd

 

Clwstwr Hwlffordd

 

Ysgol Uwchradd WR Hwlffordd

 

 Ysgol Gynradd Gymunedol Prendergast

 

Ysgol Gymunedol y Garn

 

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Spittal

 

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru Aeddan Sant

 

Ysgol Gynradd Aberllydan

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Hook

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Mount Airey

 

Ysgol WR Gynradd Bro Cleddau

 

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Hwlffordd

 

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru San Marc

 

Ysgol Mair Wiwlan

 

Clwstwr Ysgolion Aberdaugleddau

 

Ysgol Aberdaugleddau

 

Ysgol y Glannau

 

Ysgol VC Eglwys yng Nghymru Gelliswick

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Aberdaugleddau

 

Ysgol Gynradd Gatholig San Ffransis

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston

 

Ysgol Gymunedol Neyland

 

Clwstwr Ysgolion Penfro

 

Ysgol Harri Tudur

 

 Ysgol Gymunedol Gelli Aur

 

Ysgol Gynradd Llandyfái

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Cil-maen

 

Ysgol VC Eglwys yng Nghymru Penrhyn

 

Ysgol Gymunedol Doc Penfro

 

Ysgol Gymunedol Pennar

 

Ysgol WR Cosheston

 

Clwstwr Ysgolion Preseli

 

Ysgol y Preseli

 

.Ysgol Gymunedol Brynconin

 

 Ysgol Clydau

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw

 

Ysgol y Frenni

 

Ysgol Caer Elen

 

Ysgol Gymunedol Maenclochog

 

Ysgol Llandudoch

 

Ysgol Hafan y Môr - Dinbych-y-pysgod

 

 Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Cilgerran

 

Clwstwr Ysgolion Tyddewi

 

Ysgol yr Eglwys yng Ngymru Penrhyn Dewi

 

Ysgol Gymunedol Croesgoch

 

Ysgol Gymunedol y Garn

 

Clwstwr Ysgolion Dinbych-y-Pysgod

 

Ysgol Greenhill

 

 Ysgol Gynradd Gymunedol Arberth

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Sageston

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Saundersfoot

 

 Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Tafarn Ysbyty

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Tredeml

 

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Maenorbŷr

 

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru St Florence

 

 Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Dinbych-y-pysgod

 

 Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru Sant Oswallt

 

 Ysgol Gynradd Gatholig Teilo Sant

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

 
Swyddog Derbyniadau
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffon: 01437 764551
 
ID: 693, adolygwyd 30/11/2020