COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Neuadd Chwaraeon Tyddewi

Cysylltu â ni

Neuadd Chwaraeon Tyddewi
Ysgol Dewi Sant
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6QH

Ffôn: 01437 775506
E-bost: stdavidssportshall@pembrokeshire.gov.uk
ID: 1712, adolygwyd 23/11/2017