COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Newyddion a Chynigion

Newyddion a Chynigion

Cylchlythyr – Rydym yn gobeithio y gwnaethoch fwynhau'r rhifyn diwethaf o gylchlythyr Sir Benfro yn Dysgu.  

Sefyllfa canolfannau – Mae Canolfannau Dysgu Cymunedol wedi ailagor ar gyfer rhai dosbarthiadau ac rydym yn parhau i ddarparu cymaint o gyrsiau â phosibl ar-lein.  Chwilio am gwrs.

Beth sy'n Newydd?

Ewch i Cyrsiau ar gyfer 2021-22 – Os oes unrhyw gwrs yr hoffech ei weld nad yw'n cael ei gynnig ar hyn o bryd, rhowch wybod i ni drwy e-bostio learn@pembrokeshire.gov.uk eich awgrymiadau atom. Os oes gennym argaeledd tiwtor addas, byddwn yn gwneud ein gorau i'w ddarparu.

Pe bai’n well gennych drafod ein cynigion, gallwch gysylltu â'r staff  trwy ffonio rhifau ffôn y canolfannau.

Cadwch yn ddiogel.

ID: 7265, revised 08/10/2021