COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Crane Cross

Oriau Agor

Cyfarwyddiadau i’r safle

O Gyfeiriad Dinbych-y-pysgod a Phenalun

 

  • Cymerwch y brif ffordd allan o Ddinbych-y-pysgod tuag at Llan-Fair (A478).
  • Wrth gylchfan New Hedges, cymerwch y troad 1af ymlaen i'r A478. Parhewch ar hyd Ffordd Arberth, yr A478 hyd nes i chi gyrraedd cyffordd Crane Cross a throwch i'r chwith i Devonshire Drive.
  • Mae'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  tua 350 metr ar y chwith.

 

O Gyfeiriad Arberth a Begeli.

 

  • O gylchfan Begeli, cymerwch y brif ffordd tuag at Ddinbych-y-pysgod (A478).
  • Arhoswch ar Ffordd Arberth (A478) hyd nes i chi gyrraedd cyffordd Crane Cross, trowch i'r dde i Devonshire Drive.
  • Mae'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  tua 350 metr ar y chwith.

 

Dwyreiniad - 211663

Gogleddiad - 203862

ID: 428, adolygwyd 17/04/2019