COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Winsel

Oriau Agor

Cyfarwyddiadau i’r safle

O gyfeiriad Hwlffordd

 

  • Cymrwch y brif ffordd o gylchdro Pont Fadlen tuag at Aberdaugleddau A4076(T).
  • Cymrwch yr ail droad ar y dde, Old Hakin Road.
  • Mae’r safle tua 1.5 milltir i lawr y ffordd hon ar y dde. 
  • Tua hanner ffordd i’r safle byddwch wedi mynd dros y rheilffordd.
  • Os ydych wedi mynd o dan bont reilffordd rydych wedi mynd yn rhy bell.
O gyfeiriad Tiers Cross

 

  • Cymrwch Old Hakin Road tuag at Hwlffordd
  • Ewch o dan y bont reilffordd
  • Mae’r safle tua ½ milltir ar y chwith.

dwyreiniad – 192856

gogleddiad - 213104

 

ID: 425, adolygwyd 17/04/2019