Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Oriau Agor Canolfannau a Chyfarwyddiadau

Mae'r holl Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu ar agor ar gyfer cartrefi Sir Benfro ond mae system archebu a chanllawiau llym newydd ar waith. Bydd unrhyw un sy'n cyrraedd heb slot wedi'i archebu ymlaen llaw yn cael ei wrthod.                        

 

Safle

Oriau agor y gaef
1 Hydref - 31 Mawrth

Oriau agor y haf

1 Ebrill - 30 Medi

Oriau agor yr haf
01 Ebrill - 30 Medi

 Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Winsel
Old Hakin Road 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1XG 

Gwelwch y cyfeiriadau

 

Llun - Mawrth 08:30 - 16:00


Mercher - Iau Ar GAU


Gwener - Sadwrn 08:30 - 16:00


Lun 10:00 - 16:00

Llun - Gwener 08:30 - 17:30

Sad - Sul 08:30 - 16:00

08:30  - 17:30   Llun - Gwener

08:30  - 16:00   Sadwrn a Sul

 

 

   Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Hermon
Rhydiau 
Hermon 
Crymych 
Sir Benfro 
SA41 3QT 

Gwelwch y cyfeiriadau

Llun - Mawrth Ar Gau


Mercher - Sul 10:15 - 16:00

Llun - Sul 10:15 - 16:00

10:15 - 16:00

 7 diwrnod yr wythnos 

 

 

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Marnawan 
Cnwc Sandy 
Marnawan 
Abergwaun 
Sir Benfro 
SA65 9QE

Gwelwch y cyfeiriadau

Llun - Mawrth 08:30 - 16:00


Mercher - Iau Ar GAU


Gwener - Sadwrn 08:30 - 16:00


Lun 10:00 - 16:00

Llun - Gwener 08:30 - 17:30

Sad - Sul 08:30 - 16:00

08:30 - 17:30    Llun - Gwener

08:30 - 16:00    Sadwrn a Sul

 

 

 

Canolfan Aigylchu Gwastraff y Cartref Crane Cross
Rhodfa Devonshire
Saundersfoot
SA69 9EE

Gwelwch y cyfeiriadau

Llun - Mawrth 08:30 - 16:00


Mercher - Iau Ar GAU


Gwener - Sadwrn 08:30 - 16:00


Lun 10:00 - 16:00

Llun - Gwener 08:30 - 17:30

Sad - Sul 08:30 - 16:00

08:30 - 17:30    Llun - Gwener

08:30 - 16:00    Sadwrn a Sul  

 

 

 

Canolfan Aigylchu Gwastraff y Cartref Tyddewi 
Ar bwys Fferm Hendre 
Ffordd Abergwaun 
Tyddewi 
Sir Benfro
SA62 6BY 

Gwelwch y cyfeiriadau

Llun - Mawrth Ar Gau


Mercher - Llun 10:15 - 16:00

Llun - Sul 10:15 - 16:00

10:15  - 16:00

7 diwrnod yr wythnos

 

 

Canolfan Aigylchu Gwastraff y Cartref Waterloo 
Ystad Ddiwydiannol Waterloo 
Doc Penfro 
Sir Benfro 
SA72 4RT 

Gwelwch y cyfeiriadau

Llun - Mawrth Ar Gau


Mercher - Sadwrn 08:30 - 16:00


Llun 10:00 - 16:00

Llun Gwener 08:30 - 17:30

Sad - Sul 08:30 - 16:00

08:30 - 17:30   Llun - Gwener

08:30 - 16:00   Sadwrn a Sul

 

 

 

 

Mae ein holl Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref   ar agor ar Wyliau Banc heblaw Dydd Nadolig, Dydd Gŵyl Sant Steffan a Dydd Calan.

 

Nid ydym yn derbyn bagiau Oren yn unrhyw un o'n Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

 

Bydd holl ganolfannau gwastraff ac ailgylchu’n ailagor i aelwydydd Sir Benfro ar 26ain Mai ond gyda’r drefn archebu a than ganllawiau newydd caeth. Bydd pawb sy’n cyrraedd heb archebu cyfnod o flaen llaw’n gorfod troi’n ôl

 

ID: 423, adolygwyd 17/02/2021