Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Pa brisiau fydd yn rhaid imi eu talu?

Os bydd yn rhaid ichi dalu prisiau, fel y nodir yn y tabl uchod, yna bydd yn rhaid gwneud hynny yn unol â'r rhestr brisiau ganlynol.

Y Rhestr Brisiau - o 1 Ebrill 2022 hyd 31 Mawrth 2023 

Y Rhestr Brisiau (yn cynnwys taw)

   2022/2023

Fesul bag/sach sbwriel neu'r hyn sy'n cyfateb iddo £2.10
Llwyth bychan (fan agored neu fan fach) £75.00
Llwyth canolig (fan maint fan gludo neu ôl-gerbyd â dwy echel) £126.00
Llwyth mawr (fan maint fan Luton) £176.00
Plastrfwrdd a Gypswm - fesul brasamcan o dunnell £178.00
Gypswm - Isafbris yn ogystal â TAW (Masnachwyr) £35.00
ID: 2341, adolygwyd 10/05/2022