COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Niwsans Statudol

Gaf i fod yn ddienw?

Fel arfer, ni dderbynnir cwynion dienw oherwydd anhawster ymchwilio i gwynion o’r fath.

Bydd unrhyw fanylion a roddwch yn cael eu dal yn gwbl gydgyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu datgelu i neb yn ystod ymchwiliadau i’ch cwyn. Fodd bynnag, fe all y mater gael ei glywed yn y Llys Ynadon, pryd y gall fod gofyn i chi ymddangos fel tyst ar ran y Cyngor. 

ID: 2397, adolygwyd 05/10/2017