COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Nod Cynnyrch Sir Benfro

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Bob dydd Gwener rhwng 9am a 2pm

Canolfan Siopa Glan-yr-afon, Hwlffordd

Mae masnachwyr Marchnad Ffermwyr Hwlffordd yn falch o gael cynnig cynnyrch cartref o'r radd flaenaf i'w cwsmeriaid bob dydd Gwener yng Nghanolfan Siopa Glan-yr-afon rhwng 9am a 2pm.

Ein digwyddiad cyntaf eleni yw ein Marchnad Dydd Gwener y Groglith ar 10 Ebrill 2020.  Dyma un o'n marchnadoedd mwyaf poblogaidd yn y calendr, yn enwedig i'n cwsmeriaid iau, er bod diwrnod allan llawn hwyl wedi'i sicrhau i'r teulu i gyd.  Bydd cynnyrch tymhorol hyfryd ar gael yn ôl yr arfer i'n holl gwsmeriaid, ynghyd ag anrhegion Pasg hyfryd, y cyfan wedi'u dewis yn ffres neu wedi'u gwneud gartref, yn ogystal â dewis o fwydydd poeth ac oer, boed yn draddodiadol neu'n figan, ar gael i unrhyw un sydd â chwant bwyd arnynt, neu sy'n methu gwrthod blasu'r danteithion! 

Mae ein Helfa Wyau Pasg flynyddol bob amser yn boblogaidd iawn ymhlith ein hymwelwyr iau, y mae llawer ohonynt yn edrych ymlaen ati flwyddyn ar ôl blwyddyn, lle bydd Wy Pasg yn cael ei roi'n wobr i bawb sy'n cymryd rhan, yn ogystal â chyfle i gymryd rhan mewn gemau Pinio'r Gynffon ar y Gwningen, Tombola Pasg ac Enwi'r Gwningen, a bydd gwobr i bob enillydd!  Bydd yno hefyd ddewis o daflenni lliwio a chwisiau, chwiliadau drysfeydd a thaflenni gweithgareddau hwyliog eraill i blant o bob oed gael mynd â nhw adref gyda nhw.

Peidiwch â cholli ein Marchnad Ffair y Cynhaeaf ar 18 Medi!  Ynghyd â mwynhau'r adloniant cerddorol, gallwch bori trwy'r dewis o gynnyrch tymhorol blasus gan stondinwyr y farchnad a blasu rhai o'r samplau anhygoel fydd ar gael.

Bydd yr hen a'r ifanc yn mwynhau ymweld â stondin natur a bywyd gwyllt David Baster. Rhowch gynnig ar adnabod detholiad o wrthrychau bywyd gwyllt, rhyfeddwch at yr amrywiaeth o ffyngau a chymrwch gipolwg yn ei dwr gwyfynod –- ni chewch eich siomi!  Hwyl a sbri i bawb sydd â diddordeb mewn natur a bywyd gwyllt, lle bydd pawb yn sicr o ddysgu rhywbeth newydd a diddorol.

Mae pob un o'r marchnadoedd ar 4, 11 a 18 Rhagfyr yn farchnadoedd Nadolig ar gyfer eich holl siopa bwyd Nadolig funud olaf ac i brynu'r anrhegion funud olaf hynny, byddwn yn cynnal marchnad ychwanegol ddydd Mercher 23 Rhagfyr. 

Bydd dewis hyfryd o anrhegion a chigoedd ffres o'r fferm ar gyfer y Nadolig, gan gynnwys tyrcwn, cig selsig, cig eidion a chig oen organig, gamwn, asennau cig eidion, selsig soch mewn sach a dewis gwych o lysiau tymhorol wedi'u pigo'n ffres ar gyfer y fwydlen Nadolig berffaith; a hamperi o fêl a chyffeithiau, addurniadau celyn a phinwydd Nadoligaidd ar gyfer y bwrdd a detholiad gwych o gynhyrchion gwlân alpaca meddal hardd a gemwaith unigryw – bydd rhywbeth at ddant pawb!

Gallwch brynu plataid o fwyd môr blasus i'r rheiny ohonoch yn eich plith sy'n hoff o bysgod, neu beth am ein dewis o gawsiau, picls a siytnis blasus, ynghyd ag opsiynau melys fel cacennau a phwdinau Nadolig, Stollen a mins peis cartref.

I ychwanegu at awyrgylch Nadoligaidd y farchnad, bydd plant o ysgolion lleol a band Byddin yr Iachawdwriaeth yn ymuno â ni i ganu carolau Nadolig yn ein marchnadoedd ar 4, 11 a 18 Rhagfyr.

 BYDD CYNIGION BWYD POETH I FYND YNGHYD AG OPSIYNAU HEB GLWTEN, FIGAN A LLYSIEUOL AR GAEL GAN RAI STONDINWYR YM MARCHNAD FFERMWYR HWLFFORDD

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

Ewch i dudalen Facebook Marchnad Ffermwyr Hwlffordd i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am stondinwyr a chynhyrchion yn ogystal â digwyddiadau a hyrwyddiadau ychwanegol.

ychwanegol.

 

Y DYDDIADAU AR GYFER MARCHNAD FFERMWYR HWLFFORDD 2020

Ionawr

   10

   17

   24

       31    

            

 

Chwefror

7

14

21

28

 

 

Mawrth

6

13

20

 27

 

 Oherwydd y sefyllfa bresennol, bydd Marchnad Ffermwyr, Hwlffordd yn cael ei chynnal yn Sgwâr y Castell, Hwlffordd o 20 Mawrth, hyd nes yr hysbysir fel arall.

Ebrill

3

 10

 17

24

        

Marchnad Gwener y Groglith, 10 Ebrill - WEDI'I GANSLO

Mai

1

 8

15

 22

29

 

Mehefin

5

12

19

26

 

 

Gorffennaf

3

 10

17

24

31 

 

Awst

7

 14

21

28

 

 

Medi

4

11

18

25

 

Marchnad Ffair y Cynhaeaf, Dydd Gwener 18 Medi

Hydref

2

9

 16

 23

30 
 

Tachwedd

6

13

 20

 27

 


 

Rhagfyr

4

11

 18

23

 

Marchnadoedd y Nadolig dydd Gwener 4, 11, 18 & Mercher 23 Rhagfyr

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

Nid yw holl stondinwyr yn dod ar bob diwrnod marchnad

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd Leaflet

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â :
Joanne Welch (Swyddog Bwyd Cynorthwyol) ar ( 01437 ) 776169
E-bost : joanne.welch@sir-benfro.gov.uk

 

 

ID: 1348, adolygwyd 20/03/2020