COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Nod Cynnyrch Sir Benfro

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd - Rhestr Masnachwyr

NID YW HOLL STONDINWYR YN DOD AR BOB DIWRNOD MARCHNAD

CIG A DOFEDNOD

CIG LODOR MEAT (BENNI THOMAS)
Ffôn: 01437 532277
E-bost: lodormeat@aol.co.uk / g.thomas22@sky.com
Lodor Fach, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7RD
Cafodd ein cig eidion Dexter cartref ei besgi 100% ar borfa, nid ei borthi ar gorn, ac yn llawn omega-3 o’r herwydd. Caiff ei ladd a’i bacio yn ein Siop Fferm yn yr un modd â’n Cig Oen Mynydd Cymru. Byddwn yn sychu cig moch a gwneud ein selsig, eidionod, ffagots, pasteiod, rholiau selsig ac wyau selsig ein hunain. Byddwn hefyd yn gwerthu cig moch, tatws, wyau, mêl, jamiau, siytni a theisenni cartref lleol a llawer mwy yn ein Siop Fferm, a gafodd yr enw “Carla’s Shop” gennym. Cadwch olwg am Gynigion Arbennig y Tymor.
www.lodormeat.co.uk

COLAND RISE FARM MEATS (ANDREW, TRICIA a NATHAN ROGERS)
Ffôn:  01437 710295
Symudol:  07526 691 805
E-bost:  welshbeefuk@gmail.com
Cas-lai, Sir Benfro, SA62 5PS
Cig eidion cartref o’r borfa sy’n toddi yn eich ceg, yn cynnwys darnau, steciau, cig mân, ciwbiau ac eidionod cartref archwaethol rhydd o lwten.

CUCKOO MILL FARM (MARTIN a JULIE DAVIES)
Ffôn: 01437 762139
E-bost:  juliecuckoo@aol.com
Pelcomb Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6EA
Twrcïod cartref ac amrywiaeth o gynhyrchion twrci a chywion a fagwyd mewn ysgubor.
www.welshturkey.co.uk

HAZELWELL ORGANIC FARM (PAUL OEPPEN)
Ffôn: 01994 241099
E-bost: pauloeppen@hotmail.com
Hazelwell Farm, Ciffig, Whitland, Carmarthenshire, SA34 0LU
Cig eidion ac oen organig sydd wedi ennill gwobrau.  Cig eidion a chig oen o fridiau brodorol Prydeinig.

PYSGOD

OCEAN SEAFOODS AND SHELLFISH (ALLAN & BELINDA OWSTON)
Ffôn: 01437 710337
E-bost: allanowston@gmail.com
Keeston, Pembrokeshire
Busnes pysgota a phrosesu teuluol yw Ocean Seafoods and Shellfish. Byddwn yn dal a chynhyrchu amrywiaeth o fwyd môr gan gynnwys crancod brown, crancod parod, cig crancod gwyn a brown, cimychiaid parod ac wedi’u coginio, gwichiaid môr a physgod ffres.
Croeso i archebion.
Cludo ar gael.
www.oceanseafoods.co.ukd

CYFFEITHIAU

FARMERS FOOD AT HOME (ANNE-MARIE HARRIES)
Ffôn:  07960 093 716
E-bost:  farmersfoodathome@gmail.com
The Paddock, Llanreithan, Mathri, Sir Benfro, SA62 5LG
Amrywiaeth eang o jam, siytnïau, jeli a marmalêd cartref gan gynnwys betysen ac afal, a siytni ffa dringo; jam tsilli poeth; jeli mintys a jeli miaren a marmalêd oren Seville
www.farmersfoodathome.co.uk

ALPACAS

TYNEWYDD ALPACAS (STEPHEN AC EMMA COOPER)     
Symudol:  0780 663580
E-bost:  tynewyddalpaca@gmail.com
Tynewydd, Cwmfelin Boeth, Hendy-gwyn ar daf, Sir Benfro, SA34 0RR
Amrywiaeth eang o gynhyrchion gwlân meddal a phrydferth alpaca o'u buches eu hunain, gan gynnwys 'booties', scarffiau, sanau, hetiau a chynheswyr coesau - i gyd wedi eu gwneud 100% wlân naturiol alpaca.
www.tynewyddalpacas.co.uk

PLANHIGION & MEITHRINFEYDD

GREENACRE MARKET GARDEN (LEAH AND SOLA)
Ffôn:  07871090401/07563900306
E-bost:  greenacremarketgarden@outlook.com
Folly Cross, Llanteg, SA67 8QG
Dewis da o Gennin-Pedr tymhorol a dyfwyd yn Sir Benfro (cyfanwerthu ar gael).

NEWBRIDGE NURSERY AND PLANT CENTRE (PHIL a JANE DAVIES)
Ffôn/Ffacs: 01437 731678
E-bost: newbridgenursery@btinternet.com
Crundale, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4EJ
Amrywiaeth fawr o blanhigion wedi eu tyfu gartref, yn cynnwys llwyni, blodau parhaol, dringwyr, planhigion i'w plannu mas a phlanhigion llysiau.
www.newbridgenursery.co.uk

RHOSHILL HERBS AND GARDEN PLANTS (ANDY a LIZ COOK) NCH ac OND gardd 
Symudol: 01239 841827
E-bost: andy.herb@outlook.com
Ffermdy Tripp, Rhoshill, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 2TX
Llysiau mân a phlanhigion caled o'r feithrinfa o'n toriadau a'n hadau ein hunain, a dyfwyd yn amgylcheddol.  Torchau a blychau adar tymhorol.  

FFRWYTHAU A LLYSIAU

BLAENCAMEL FARM (ANNE EVANS a PETER SEGGER)
Ffôn: 01570 470 529
E-bost:  anne@blaencamel.competer@blaencamel.com 
Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DB
Amrywiaeth eang o lysiau organig, saladau gydol y flwyddyn, rhai ffrwythau a blodau. Hefyd, jamiau a siytni a wnaed o gynhwysion organaidd ac o'n cynnyrch ein hunain.
www.blaencamel.com                                          

SPRINGFIELDS FRESH PRODUCE (MAENORBŶR) CYF (PAT a NICK BEAN)
Ffôn/Ffacs: 01834 871746
E-bost: nickpatbean@yahoo.co.uk
Maenorbŷr, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7SL
Ystod o ffrwythau meddal, tatws, asbaragws, llyiau cae a phlanhigion ar gyfer y gwely blodau, i gyd wedi eu cynhyrchu gartref ar fferm.                              

POPTY

ANUNA CRAFT BAKERY (ANDREW AC ELISABETH NEAGLE)
Ffôn: 01545 590 490
Symudol: 07527 550 377
Capel Dewi, Llandysul, Ceredigion, SA44 4PP
E-bost:  bakery@anuna.co.uk
Becws crefftwrol yn cynnig bara surdoes crefftus a croissants newydd eu pobi ar foreau marchnad. Gan ddefnyddio ein surdoes meithrin ein hunain, blawd a halen organig caiff ein bara ei wneud â llaw a’i weithio’n araf er mwyn cael gwell sawr a chadw maetholion.
Archebion cyfanwerthu ar gael. Cyrsiau cyflwyno surdoes yn cael eu cynnig o gegin ein ffermdy. 

HWLFFORDD COUNTRY MARKETS (HELEN CECIL a J ANNIS)
Ffôn: 01437 890032
E-bost: h.cicil8@btinternet.com
(J ANNIS) 01348 811 121
E-bost:  jennie.annis@btinternet.com
Popehill Villa, Popehill, Johnston, Hwlffordd, Sir Benfro SA62 3NX
Dewis mawr o nwyddau wedi eu pobi gartref, melys a sawrus, llysiau ffres yn eu tymor, jamiau ac ati, nwyddau wedi eu gwau ac amrywiaeth o grefftau, nwyddau wedi'u gwau ac eitemau crefft amrywiol, ac amrywiaeth o anghenion dietegol yn ogystal ar gais.
www.country-markets.co.uk

ROCKY BEES (RACHAEL MORGAN)
Symudol:  07814 769 718
E-bost: rachael.morgan@beeinthebonnet.co.uk
48 Gwyther Street, Pembroke Dock, Sir Benfro, SA72 6HB
Rydym mi'n creu teisennau crwst unigryw, toes wedi'i gyfoethogi a bara wedi'i eplesu o flaen llaw, gan ddefnyddio mêl lleol a chynnyrch o Gymru.  Gan chwilota am unrhyw beth o fwyar duon a blodau'r ysgaw i ffenigl y môr (samphire) a pherlysiau propin (purslane) o lwyi a thraethau, a defnyddio gwymon a halen â blas, rydym ni'n gwthio ffiniau blasau yn ein cynnyrch.  Mae ein holl gynnyrch yn dymhorol, ac rydym lni'n defnyddio dulliau cadw traddodiadol fel haltu, eplesu a phiclo.

LLAETHDY

PENNSYLVANIA FARM FREE RANGE EGGS (MR & MRS HAVARD-EVANS)
Ffôn:01437 762176
E-bost: penn_farm@yahoo.co.uk
Pennsylvania Farm, Cryndal, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4DF
Wyau sydd wedi ennill gwobrau o ieir a hwyaid sy'n cael crwydro'n rhydd - ‘Mae Ieir Hapus yn Ieir Buarth' - ‘Blaswch yr Ansawdd'.
www.pennsylvaniafarmfreerange-eggs.co.uk

TEIFI FARMHOUSE CHEESES (JOHN SAVAGE)
Ffôn: 01239 851528
E-bost: john@teificheese.com
Glynhynod Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 5JY
Cawsiau gwobrwyol caled a meddal o ansawdd bras, hufennog ac amrywiaeth eang o sawrau. Ynghyd â Jin Organig Da Mhile (Llysieuol, Gwymon, Eirin Tagu, Pinc ac o’r Gasgen Dderw); Brandi Afal Organig; Gwirod Oren Organig a Wisgi Brag Sengl Organig. Hefyd, Sawsiau Tsili Danny’s. Archebwch eich sawsiau tsili yn chillisensation@hotmail.co.uk
www.teificheese.co.uk

MÊL

OLD PARK APIARY  (GEORGE DURHAM)
Ffôn:  01437 710056
E-bost:  gwdurham13@btinternet.com
Old Park, Chapel Road, Keyston, Hwlffordd,  Sir Benfro, SA62 6HL
Teulu cadw gwenyn yn Sir Benfro gyda chychod gwenyn lleol, yn cynhyrchu mathau amrywiol o fêl pur o’r wlad a chynhyrchion cŵyr gwenyn fel blociau cwyr, canhwyllau a pholish.

CREFFT

PEMBROKESHIRE BEACH TREE (ANDREA HILL)
Ffôn: 01646 697399
Symudol:07377 552 077
E-bost: pembrokeshirebeachtree@hotmail.com
7 George Street, Milford Haven, Pembrokeshire, SA73 2AY
Dewis unigryw o anrhegion a wnaed â llaw wedi’u hailgylchu, gan ddefnyddio gwydr môr a chrochenwaith môr o draethau Sir Benfro a phren lleol wedi’i adfer.

 

  

MASNACHWYR NEWYDD

CWTCH CI (KATE ALLEN)
Symudol: 074984 86388
E-bost:  enquiries@cwtchci.co.uk
33 Dew Street, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1ST
Bisgedi a chacennau gourmet iach i gŵn


PEMBROKESHIRE CHILLI FARM (MICHELLE ROSSER)
Symudol: 0777 0258026
E-bost: info@pembrokeshirechillifarm.com
Unit 60 Honeyborough Ind Est, Neyland, Pembrokeshire, SA73 1SE
Sawsiau cartref, jamiau, rhwbiadau, malwyr a tsili sych i gyd wedi’u tyfu gartref, a hefyd tsili ffres a phlanhigion pan fyddant yn eu tymor


THE FUDGE FOUNDRY (NATALLIE MILLS)
Symudol: 07500 311345
E-bost: info@thefudgefoundry.co.uk
5 Sidney Webb Close, Neyland, Pembrokeshire, SA73 1UB
Cyffug wedi'i seilio ar siocled Gwlad Belg wedi'i grefftio â llaw mewn ystod o flasau

 

ID: 1349, adolygwyd 18/03/2020