COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Parcio i’r Anabl

Gwneud cais am Fathodyn Glas

*O 5 Chwefror 2019 ymlaen, nodwch na fyddwn yn anfon llythyrau atgoffa mwyach pan fo dyddiad Bathodyn Glas ar fin dod i ben. Cyfrifoldeb deiliaid y bathodyn yw ailymgeisio mewn digon o bryd i sicrhau bod ganddo fathodyn dilys, gan gofio y gall gymryd hyd at 28 diwrnod i brosesu cais.*

Dylech wneud cais ar-lein am Fathodynnau Glas newydd neu i adnewyddu/amnewid Bathodynnau Glas, a hynny: Gwneud cais ar-lein Bathodyn Glas  

Os nad ydych yn gallu gwneud cais ar-lein neu gyrchu'r Rhyngrwyd, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill ynghylch Bathodynnau Glas, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551. Gallwch hefyd anfon neges e-bost atom yn: bluebadgeadmin2@pembrokeshire.gov.uk

Bydd pob bathodyn yn cymryd oddeutu pump i ddeg diwrnod gwaith i gyrraedd o'r dyddiad y caiff y cais ei gymeradwyo. Gall ceisiadau gymryd hyd at 28 diwrnod i'w prosesu.

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, bydd Bathodynnau Glas unigol yn cael eu hanfon yn rhad ac am ddim ar gyfer yr opsiwn dosbarthu ail ddosbarth safonol.

Rhaid i sefydliadau sy'n dymuno gwneud cais am Fathodyn Glas wneud hynny: Gwneud cia ar-lein Fathofyn Glas (sefydliadau)

ID: 4615, adolygwyd 13/09/2021