COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Parcio yn Sir Benfro

Dinbych-y-Pysgod i Gerddwyr

Unwaith eto eleni mae rhan fwyaf o ganol tref Dinbych-y-pysgod yn barth rhydd o gerbydau yn ystod yr haf.

Bydd y dref gaerog yn ardal i gerddwyr yn unig rhwng 11am a 5.30pm o Dydd Llun 1 Gorffennaf hyd i Ddydd Gwener 13 Medi 2019, gydag ond rhai cerbydau penodol â chaniatâd mynediad.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r cynllun gan gynnwys teithiau a ganiateir cliciwch ar y ddolen ‘Cyfarwyddiadau' isod. Hefyd gellir cael ffurflenni cais am drwydded mynediad o dan y ddolen ‘cais parth gorllewinol / dwyreiniol / craidd' yn ddibynnol ar leoliad yr eiddo. Yn ogystal, darparwyd cynllun sy'n nodi'r parthau.

Am fwy o wybodaeth neu am unrhyw ymholiad sy'n ymwneud â'r cynllun anfonwch neges e-bost at: tenby.pedestrian@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch: 01437 775282.

Dolenni:

  1. Creu Parth Cerddwyr Dinbych-y-Pysgod - nodiau cyfarwyddyd
  2. Cynllun Tref Gaerog Dinbych-y-pysgod
  3. Cais am Drwydded Las (Dwyrain)
  4. Cais am Drwydded Goch (Gorllewin)
  5. Cais am Drwydded Graidd

 

ID: 213, adolygwyd 07/05/2019