COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Parcio yn Sir Benfro

Faniau Gwersylla

Mae faniau gwersylla yn cael parcio yn unrhyw un o feysydd parcio'r Cyngor. Mae gan rai meysydd parcio leoedd mwy ar gyfer cerbydau mwy; os bydd fan wersylla ar fwy nag un lle parcio bydd rhaid prynu tocynnau ychwanegol.
Nid oes caniatâd i goginio a chysgu tros nos mewn faniau gwersylla.
Efallai na fydd modd mynd i mewn i'r meysydd parcio canlynol oherwydd rhwystrau sy'n cyfyngu'r uchder.

ID: 274, adolygwyd 21/09/2017