COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Parcio yn Sir Benfro

Hawlen Pasbort Parcio

Mae Hawlen Pasbort Parcio yn caniatáu ichi barcio yn y mannau parcio arhosiad hir yn un neu ddau o feysydd parcio Cyngor Sir Penfro. Y pris yw £25 yr wythnos.  Gallwch wneud cais ar-lein am Basbort Parcio neu lenwi Cais am Hawlen Pasbort Meysydd Parcio  atom cyn y gallwn ni roi hawlen ichi.


Nid yw'r hawlen Pasbort hon yn ddilys i'w defnyddio yn y meysydd parcio canlynol:

  • Bridgend Square Hwlffordd
  • Perrots Road Hwlffordd
  • Maenordy Scolton Hwlffordd
  • Long Entry Penfro
  • Cei’r De Penfro
  • Y Parêd Penfro
  • Gordon Street Doc Penfro
  • Lower Meyrick Street Doc Penfro
  • Harbwr Cei'r De Dinbych-y-pysgod
  • Llawr gwaelod Maes Parcio Aml-lawr Dinbych-y-pysgod a Hwlffordd.

 

ID: 279, adolygwyd 16/04/2019