COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Parcio yn Sir Benfro

Safle Gwefru Ceir Trydan yn Hwlffordd

1 - Lleoliadau:

Darperir cyfleusterau pweru cerbydau trydanol 'cyflym' gan Gyngor Sir Penfro mewn wyth maes parcio talu ac arddangos gwahanol o amgylch y sir. Mae pob maes parcio'n cynnwys dau bwynt pweru. Mae gan bob pwynt pweru ddau soced pweru. O ganlyniad, gall pedwar cerbyd trydanol bweru ar yr un pryd ym mhob lleoliad.

 

  • Maes parcio aml-lawr Upper Park Road, Dinbych-y-pysgod, SA70 7LT

  • Maes parcio Town Moor, Arberth, SA67 7AB

  • Maes parcio Stryd Gordon, Doc Penfro, SA72 6DW

  •  Maes parcio Stryd Long, Trefdraeth, SA42 0TJ

  • Maes parcio Stryd y Gorllewin, Abergwaun, SA65 9NJ

  • Maes parcio Stryd Charles, Aberdaugleddau, SA73 2AJ

  • Maes parcio Stryd Fawr Llandudoch, SA43 3EA

  • Maes parcio aml-lawr Hwlffordd, Ffordd Cartlett, Hwlffordd, SA61 2LX.

2 - Math o bweru:

Darperir pob cyflenwad pweru cerbydau trydanol cyhoeddus Cyngor Sir Penfro trwy socedi Math 2, a darperir y cebl gan y defnyddiwr. Math 2 yw'r safon Ewropeaidd IEC 62196 ac fe'i gelwir yn aml yn Menekes.

Mae'r gorsafoedd pweru cyflym yn gweithredu rheolaeth llwyth ddeinamig a gallant bweru cerbyd trydanol o fewn 3-4 awr, gan ddibynnu ar fath a nifer y cerbydau sydd wedi'u cysylltu.

 

3 - Sut i ddefnyddio'r orsaf bweru:

I greu cyfrif er mwyn dechrau defnyddio gorsafoedd pweru cerbydau trydanol Cyngor Sir Penfro, ewch i: www.dragoncharging.co.uk

Rhaid talu i bweru eich cerbyd. Gallwch dalu trwy ddefnyddio ap ffôn symudol neu trwy brynu cerdyn RFID. Mwy o wybodaeth: www.dragoncharging.co.uk

Dyma'r prisiau ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020:

Ffi cysylltu: £0.85 (taliad untro ym mhob gorsaf bweru)

Cost pob kWh: £0.25

Sylwer bod pob gorsaf bweru wedi'i lleoli mewn maes parcio talu ac arddangos. Bydd rhaid i chi hefyd dalu'r ffi talu ac arddangos berthnasol ar gyfer y cyfnod cyfnod cyfan a gymer i bweru eich cerbyd.

Gallwch bweru eich car am uchafswm o 4 awr yn ystod oriau agor y meysydd parcio talu ac arddangos.

Bydd yr holl elw y mae Cyngor Sir Penfro'n ei wneud o'r gorsafoedd pweru cerbydau trydanol yn cael ei ail-fuddsoddi mewn rhagor o ddarpariaeth gorsafoedd pweru.

4 - Mwy o wybodaeth:

Darperir y gorsafoedd pweru cerbydau trydanol gan Gyngor Sir Penfro er budd preswylwyr ac ymwelwyr er mwyn hwyluso trosglwyddo i ddyfodol carbon isel. Ariannwyd y prosiect gan Lywodraeth Cymru a chafodd ei gyflwyno gan Silverstone Green Energy. Mae awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn defnyddio rhwydwaith pweru rhanbarthol hefyd, sef www.dragoncharging.co.uk

Croesawn eich adborth. Anfonwch neges e-bost at: energy@pembrokeshire.gov.uk.

 

 

 

 

ID: 214, adolygwyd 02/09/2019