COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llyfrgelloedd Sir Benfro

Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell yn y Cartref

Mae holl Lyfrgelloedd Sir Benfro ar gau hyd nes yr hysbysir fel arall.

Mae hyn oherwydd argyfwng Coronafeirws.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant

neu

www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService

 

Am ragor o gyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

 

Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro’n rhedeg gwasanaeth llyfrgell deithiol sy’n ymweld â nifer o rannau o’r sir. Bydd pob man aros ar y gylchdaith yn derbyn ymweliad unwaith bob pedair wythnos, ar yr un amser.

Amserlen 

Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol - Amserlen Ionawr-Mawrth 2020

Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol - Amserlen Ebrill-Mehefin 2020

Mae’r llyfrgell deithiol yn cynnwys dewis o lyfrau ffuglen a ffeithiol, print bras a llyfrau llafar, nifer fach o lyfrau i blant, a mynediad i’r rhyngrwyd.

Gallwch neilltuo eitemau nad ydyn nhw ar y fan ar hyn o bryd yn ogystal.

Os ydych chi eisoes yn defnyddio llyfrgell gymunedol, gallwch ddefnyddio eich aelodaeth yn y fan deithiol.

Gellir benthyca eitemau am bedair wythnos, ac wedi hynny gallwch eu hadnewyddu naill ai dros y ffôn, ar-lein neu yn y llyfrgell deithiol.

Ni chodir tâl na dirwy am lyfrau a ddychwelir yn hwyr i’r llyfrgell deithiol, ond mae’n ddefnyddiol i ddefnyddwyr eraill pan fyddwch chi’n dychwelyd y llyfrau’n brydlon.

Mae gan y fan fynediad lifft ar gyfer defnyddwyr sy’n cael trafferthion symud.

I wneud unrhyw ymholiad, cysylltwch os gwelwch yn dda â:

George Edwards
Rheolwr Gwasanaethau Symudol a Chasgliadau
Llyfrgelloedd Sir Benfro
Uned A
Ystâd Ddiwydiannol Withybush East
Withybush Road
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 4BW

Ffôn: 01437 776126
E-bost: george.edwards@pembrokeshire.gov.uk 

Os nad ydych yn gallu cael mynediad i'r Gwasanaeth Llyfrgell naill ai mewn cangen neu trwy'r llyfrgell deithiol efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer ein gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref.

Ffurflen Gais Llyfrgell i’r Cartref

ID: 442, adolygwyd 25/03/2020