COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Cyfarwyddwr Datblygu

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig- Datblygu

Penderfyniadau Blaenorol 1 - 500

 
Cyfeir-rifDyddiad y PenderfyniadY PenderfynwrManylion y Penderfyniad
 501 17/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â'r Gronfa Ysgogi Cyfalaf Ranbarthol.
 502 18/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cynllun parcio a thai Cranham wedi'i gymeradwyo – dogfen warant.
 503  27/01/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Gwelliannau Safle Bws 2020-2021 - Pecyn Hwlffordd - Cymeradwyaeth i Benodi Contractwr ·         Evan Prichard Contractor Ltd
 504  27/01/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1858 20210127 LNTF [C1] Gwelliannau Safle Bws 2020-2021 - Pecyn Dinbych-y-Pysgod - Cymeradwyaeth i Benodi Contractwr ·         Evan Prichard Contractor Ltd 
 505  28/01/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   20mya a Gostegu Traffig - caniatâd i fynd ati i hysbysebu. ·         Grove Hill, Penfro.
 506  01/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   2021-2022 - Grant Gwaith ar Raddfa Fach / Small Scale Works Grant  -  Cais a Chyngor / Application & Guidance  ·         Ail-leinio Llifddor Argae Penfro
 507  01/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0004– SAB ·         Adeilad Da BywMiddle Woodstock FarmWstogClarbeston RoadHwlffordd                  SA63 4TG
 508  03/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Cronfa COVID-19 - Ailddyrannu Lleoedd Ffyrdd - Cilgeti/Begeli Astudiaeth Mynediad Cynaliadwy - Penodi Ymgynghorydd ·         Capita
 509  03/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA6366 20210203  Niwgwl  - Penodi Contractiwr (Seilwaith Gwyrdd)
  • Partneriaeth Gwyddorau'r Ddaear
 510  05/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0001– SAB ·         Seilwaith Gwyrdd HwlfforddOddi ar Castle BackHwlfforddSA61 2EF
 511  08/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0006– SAB ·         Annedd newyddRock FarmY GarnSir BenfroSA62 6HF
 512  08/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1859 Llwybr Cerdded Llanusyllt (Stammers Lane a Rushey Lake) - Dyfarnu Contract ·         G D Harries & Son
 513  08/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1859 20210208 YN Nhwnnel Dinbych-y-pysgod - Arolwg Topograffig Afon Rite
 514  09/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0007– SAB ·         Annedd NewyddShepherds CottageBarnlakeAberdaugleddauSA73 1PA
 515  12/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Prosiect Salix - dyfarnu tendr·         Gosod Goleudau Stryd Deuod Allyrru Golau Ledled Sir Benfro
 516  15/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1859 20210215 Llwybr Defnydd a Rennir New Hedges - Cymeradwyaeth ar gyfer ITT
 517  15/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0005– SAB ·         Annedd/Adeilad Amaethyddol Newydd a Gwaith CysylltiedigTir CuffernY GarnSA62 6HB
 518  19/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA4640 - Ysgol Cyfrwng Cymraeg Penfro - Gorchymyn Gwaith ·         Morgan Sindall
 519  23/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1953 20210223 Croesfan ag Arwyddion Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SRiC) Gelli-aur - Dyfarnu ContractEvan Pritchard Contractors
 520  24/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Dyluniad Craidd Teithio Llesol Saundersfoot (Cam 2) - Penodi Ymgynghorydd ·         Capita
 521  24/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1953 20210224 Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SriC) Gelli-aur - Gwelliannau i Ffordd y De - Dyfarnu Contract ·         Evan Pritchard Contractors
 522  01/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  20200301  COVID-19 Ailddyrannu Lleoedd Ffyrdd - Penodi Ymgynghorydd ·         Atkins
 523  01/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0059– SAB ·         Parc Bwyd ArfaethedigCam 1Ystad Fasnachu LlwynhelygFfordd LlwynhelygHwlffordd
 524  01/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0002– SAB ·         Adeilad Ffrâm DurUned 6Ystad Ddiwydiannol WaterstonPrif HeolWaterstonAberdaugleddau
525   02/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0009– SAB ·         Gweithdy BysiauHen Iard TrafnidiaethLlanhuadainArberth
 526  02/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  A1850-20210302 Adeiladu Llwybr Cerdded Tregroes - Abergwaun - Dyfarnu Contract A  Williams Contract Services Ltd
 527  09/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0008– SAB ·         Annedd NewyddEstyniad i'r HwbChwe Chaban Gwyliau a Pharcio CysylltiedigCanaston OaksPont CanastonArberth
 528  03/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0003 – SAB ·         Hen Wydr AvondaleGweithdy/Uned MOTCilgeti
 529  11/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  20210311 Gwella Maes Parcio Chwarel, Dinbych-y-Pysgod·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 530  15/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Cywasgwyr Cludadwy QM
 531  17/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Cyfnewidfa Trafnidiaeth Hwlffordd - Datblygu prif gynllun, arolygon topograffigol a choedyddiaeth - Penodi ymgynghorydd ·         Atkins Ltd
 532  18/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0016– SAB ·         Unedau hunanddarparMyrtle Holiday ParkBroadmoorCilgetiSA68 0RW
 533  17/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1858 20210317 LNTF Gwelliannau safle bws 2020-2021 - Upper Lamphey Road, Penfro - Cymeradwyaeth i benodi contractwr ·         A Williams Contract Services
 534  18/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd i fwrw ati â'r hysbysebu - cyfyngiad cyflymder 20mya Llandudoch (anheddiad peilot)
 535 29/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â Llyfrgell Penfro (Grantiau Trawsnewid yr Is-adran Diwylliant a Chwaraeon 2021/22).
 536 31/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad eithrio y cytunwyd arno ynghylch prynu offer i'w defnyddio gan Gyngor Tref Hwlffordd o dan grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur i’r Cyfarwyddwr Adnoddau i’w gymeradwyo.
  537  31/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Enwebiad EZ-Step sydd wedi’i gymeradwyo – ffurflen hawlio grant Cyngor Sir Penfro.
 538 14/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Model ansawdd wedi'i gymeradwyo, yn dilyn ymarfer tendro, ar gyfer gwaith gosod offer yn y sied ym Maenordy Scolton.
 539 19/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ynghylch ysgubwr ffordd 12T – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 540 23/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi'i gymeradwyo ynghylch Rhaglen STEP Awdurdod Ynni Atomig y DU.
 541 26/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ar gyfer un bws gwasanaeth â llawr isel – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 542 13/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr a rheoli llwybr pererindod trawsffiniol newydd rhwng Fearna a Thyddewi a chynhyrchion twristiaeth cysylltiedig (Cysylltiadau Hynafol) – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 543 18/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llythyr penodi wedi'i gymeradwyo ar gyfer gwasanaethau cyn adeiladu contract dylunio ac adeiladu dau gam ar gyfer yr ysgol Gymraeg newydd ym Mhenfro.
 544 18/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Model ansawdd consesiwn ar gyfer caffis mewn canolfannau hamdden wedi'i gymeradwyo.
 545 25/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i estyn y fframwaith swmpdanwydd cyfredol ar gyfer cyflenwi a dosbarthu swmpdanwydd – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 546 25/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Dirprwyaeth wedi'i chymeradwyo i benodi’r Swyddog Arweiniol Safonau Masnach yn bwynt cyswllt unigol enwebedig at ddibenion diweddaru'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd o gamau a fwriadwyd ac a gwblhawyd mewn perthynas â darnau penodol o ddeddfwriaeth Safonau Masnach ar gyfer gorfodi sifil a throseddol trwy'r Gronfa Ddata Gwybodaeth Sancsiynau.
 547 27/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad wedi’i gymeradwyo gan y cyfarwyddwr i baratoi tendr ar gyfer cyflenwi ffilmiau a recordiau finyl – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 548 08/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â refeniw o'r Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau – Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed 2020-21.
 549 08/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â'r Gronfa Cadernid Economaidd.
 550 14/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i estyn y contract ar gyfer cyflenwi a dosbarthu llaeth ffres am 12 mis pellach – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 551 14/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i ddyfarnu contract ar gyfer cyflenwi a dosbarthu bara ffres – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 552 15/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda’r Cyfarwyddwr Adnoddau – Cronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU – Cynnig Hwlffordd.
ID: 542, adolygwyd 17/06/2021