COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Arlwyo Heb Arian mewn Ysgolion Uwchradd

Mae Gwasanaeth Arlwyo Cyngor Sir Penfro wedi ystyried y ffordd fwyaf diogel a mwyaf priodol o ddarparu prydau bwyd i ddisgyblion sy'n defnyddio Arlwyo Heb Arian. Yn achos yr ysgolion uwchradd hynny a fydd yn cynnig prydau ysgol pan fydd yr ysgolion yn ailagor, bydd y mesurau canlynol yn berthnasol:

  • Bydd yr opsiwn talu Biometrig (ôl bys) yn cael ei dynnu'n ôl am gyfnod amhenodol.
  • Yn achos y disgyblion hynny sy'n defnyddio'r opsiwn Biometrig ar hyn o bryd ac nad oes ganddynt, felly, gardiau Arlwyo Heb Arian, byddant yn cael cerdyn newydd yn yr ysgol.
  • Gall unrhyw ddisgyblion sydd wedi colli/difrodi eu cerdyn Arlwyo Heb Arian ofyn am un newydd yn ffreutur yr ysgol.
  • Bydd yn ofynnol hefyd i unrhyw aelod o staff sy'n dymuno prynu bwyd ofyn am gerdyn Arlwyo Heb Arian.
  • Ni dderbynnir unrhyw arian parod mewn ysgolion.
  • Dim ond i sganio'r cardiau Arlwyo Heb Arian i wirio balansau y defnyddir y peiriannau llwytho arian mewn ysgolion.
  • Gellir ychwanegu at gyfrifon prydau bwyd ar-lein, a hynny trwy Fy Nghyfrif neu drwy ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437 764551

I ofyn am rif cyfrif pryd bwyd, neu i gael unrhyw wybodaeth bellach, anfonwch neges e-bost i cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

 

 

ID: 6592, adolygwyd 19/06/2020