Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Prydau Ysgol am Ddim ac Arlwyo Heb Arian

Prydau Ysgol am Ddim

Anfonwch e-bost at cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau neu ffoniwch 01437 775912, 01437 775922 neu 01437 775250.

Hysbysiad Preifatrwydd – Prydau Ysgol am Ddim  

Cais am brydau ysgol am ddim

Arlwyo Heb Arian mewn Ysgolion Uwchradd

Gellir ychwanegu at gyfrifon prydau ar-lein trwy Fy Nghyfrif 

Er mwyn gofyn am rif cyfrif prydau, neu am wybodaeth bellach, e-bostiwch cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 6592, adolygwyd 23/09/2021