Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Dysgu o bell

Mae ysgolion wedi cyflwyno polisi enghreifftiol ledled y Sir ar gyfer defnydd derbyniol o ffrydio’n fyw i rieni.

Mae ysgolion wedi bod yn hyfforddi staff i ddefnyddio nifer o blatfformau fel Microsoft Teams a Google Classrooms, gan gynnwys hyfforddiant a chymorth ar gyfer gweithgareddau cydamserol ac anghydamserol, gan fod hyn yn cefnogi teuluoedd i allu diwallu anghenion dysgwyr gartref.

Dysgu o Bell drwy Hwb

Mynediad am ddim I ystod o offer ac adnoddau. Addas ar gyfer oed meithrin ymlaen. Bydd gan eich plenty fanylion mewngofnodi a bydd wedi dysgu sut i’w ddefnyddio yn yr ysgol.

Dysgu Arlein

Mae athrawon ysgolion cynradd Sir Benfro wedi cydweithio i greu adnodd dysgu dwyieithog gwych ar-lein i blant a theuluoedd y sir ei ddefnyddio gartref 

ID: 7368, adolygwyd 23/09/2021