COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant ac Ysgolion - Pontio ir normal newydd

Profion ac asesiadau

Cymwysterau Cymru yn canslo ffenestr asesiadau mewnol y gywanwyn – oedd i’w cynnal rhyng 22 Chwefror a 23 Ebrill – ar TGAU, UG a Safon Uwch.

Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau, yn dilyn cyfarwyddyd polisi'r Gweinidog Addysg ar y dull asesu ar gyfer Haf 2021, y bydd yn newid ei reoliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy yng Nghymru er mwyn caniatáu i ysgolion a cholegau bennu graddau.

Am y wybodaeth ddiweddaraf: Newyddion Cymwysterau Cymru 

ID: 7369, adolygwyd 19/04/2021