COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Plant gydag Anableddau

Sut allwn ni helpu

Mae tair haen o wasanaeth ar gael

Gwasanaethau Cyffredinol

Mae'r rhain yn wasanaethau sydd ar gael i holl blant a phobl ifanc fel addysg, gwasanaethau meddyg teulu, ymwelwyr iechyd, gweithgareddau cymunedol, canolfannau ieuenctid, canolfannau chwaraeon a hamdden, clybiau ar ôl yr ysgol a gweithgareddau chwarae. Y gwasanaethau hyn fydd y cyswllt cyntaf i deuluoedd. Rydym yn hyrwyddo cynhwysiad ac yn cynnal gwasanaethau cyffredinol i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc anabl. Nid oes angen asesiad i gael y gwasanaethau hyn.

Gwasanaethau Penodol

Gwasanaethau cymorth cynnar yw'r gwasanaethau hyn pan fo angen cymorth ychwanegol a chymorth mwy nag un asiantaeth yn aml ar blant a theuluoedd (h.y. TAPPAS/TAF).

Gwasanaethau Arbenigol

Gwasanaethau yw'r rhain sydd ar gael i blant a theuluoedd yr aseswyd eu bod yn cyrraedd meini prawf Gwasanaethau Integredig / Tîm Plant gydag Anableddau'r Cyngor neu ganllawiau Gofal Parhaus y GIG.

Mae'r gwasanaethau hyn hefyd yn cynnwys:

  • Rhoi cyngor, gwybodaeth, cefnogaeth a chymorth ymarferol
  • Gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr allweddol a chysylltu â gwasanaethau eraill e.e. Iechyd / Addysg
  • Darparu Seibiannau Byr - gofal preswyl a maeth
  • Taliadau uniongyrchol
  • Cymorth i fanteisio ar weithgareddau cymdeithasol a chymunedol.
ID: 1818, adolygwyd 09/09/2021