COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Pont Cleddau

Pont Cleddau

Agor i bob cerbyd
Mae Pont Cleddau ar agor i bob cerbyd ar hyn o bryd

 

Beth sy’n cael ei ddosbarthu fel Cerbyd Uchel?

Cerbydau Uchel yw unrhyw gerbydau sydd â phrif gorff neu gaban uwch nag 1.9m. Mae modd diystyried unrhyw allwthiadau bach uwchlaw’r lefel hon h.y. goleuadau, erialau neu reseli bach gwag ar y to neu fariau ac ati.

Caiff lorïau, faniau Transit, bysiau mini, Land Rovers, carafanau, ôl-gerbydau a llwythi ar reseli pen to a allai deimlo effaith y gwynt, neu debyg, eu dosbarthu fel cerbydau uchel ac ni chânt groesi’r bont.

Caiff beiciau a beiciau modur hefyd eu dosbarthu fel “mewn perygl” a’r cyngor yw peidio â chroesi’r bont pan fydd ar gau i gerbydau uchel.

Cael gwybod am statws y bont

Oeddech chi'n gwybod y gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf am statws y bont drwy'r e-bost neu drwy decstio ‘PONT' i 80039 (byddwch yn talu pris arferol y rhwydwaith). 

I dderbyn e-bost, dilynwch y cyfarwyddiadau isod:-

1. Creu cyfrif ar-lein  

2. Mewngofnodwch i'ch cyfrif a chlicio'r eicon "Fy Nghyfrif".

3. Yna cliciwch, ‘Hysbysiadau Cau Pont Cleddau'


ID: 1979, adolygwyd 23/01/2018