COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Porthladdoedd Sir Benfro

Gwasanaethau Fferi Abergwaun

Stena Line yw'r unig gwmni sy'n gweithredu gwasanaeth fferi yn Harbwr Abergwaun. Cynigir gwasanaeth fferi confensiynol ganddynt i ac o Rosslare.

Ceir mynediad uniongyrchol i'r rhwydwaith drenau o derfynfa'r fferi. Mae Bws 410 Gwasanaeth Tref Abergwaun hefyd yn galw yn nherfynfa'r fferi.

Os hoffech fwy o fanylion am wasanaethau fferi sy'n rhedeg i/o Abergwaun, cysylltwch â:

Suite 4A, 
First Floor, 
Pluto House, 
19-33 Station Road, 
Ashford, 
Kent. 
TN23 1PP

Ffôn: 08705 70 70 70

E-bost : info.uk@stenaline.com

ID: 1572, adolygwyd 23/11/2017