Porthladdoedd Sir Benfro

Gwasanaethau Fferi Doc Penfro

Mae Irish Ferries yn gweithredu gwasanaethau fferi i ac o Harbwr Doc Penfro. Darperir gwasanaeth fferi amlbwrpas, gyrru mewn ac allan, ar gyfer teithwyr a llwythi i ac o Rosslare.

Mae terfynfa Irish Ferries wedi'i lleoli yn yr Iard Longau Frenhinol, ynghyd â nifer o wahanol gyfleusterau trin cargo a storio sy'n cael eu gweithredu ym Mhorthladd Penfro.

Mae gan dref Doc Penfro wasanaethau bws lleol da ac mae hyn yn cynnwys mynediad i'r rhwydwaith reilffordd.

Os hoffech fanylion pellach am wasanaethau fferi sy'n rhedeg i/o Ddoc Penfro, cysylltwch â:

Irish Ferries
Porthladd Penfro 
Doc Penfro 
Sir Benfro 
SA72 6TW

Ffôn : 08705 329543
Ffacs : 01646 621125

 

ID: 1573, adolygwyd 23/11/2017