COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Prentisiaethau a Hyfforddiant

Cymunedau am Waith +

leaflet

Cymunedau am Waith + yn brosiect cymorth cyflogaeth a ariennir yn llawn gan y Llywodraeth Cymru. Os ydych chi'n ddi-waith ac yn chwilio am waith neu ar incwm isel, gallwch dderbyn cefnogaeth wedi'i hariannu'n llawn gyda:

  • Cyngor ac arweiniad
  • Dod o hyd i waith
  • Gwirfoddoli
  • Prodiad gwaith
  • Cyfleoedd hyfforddi

Gall aelod o'r tîm gyfarfod â chi'n lleol i'ch helpu i ganfod mwy: 01437 776437 neu cfwplus@pembrokeshire.gov.uk

WG Logo

ID: 2464, adolygwyd 05/02/2021