Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Cais am Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru Mynediad

Estyniad i Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru – Mynediad ym Mlwyddyn Academaidd 2021-22

Estynnwyd y cyllid hwn yn ddiweddar ac mae bellach ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac sy'n mynychu:

Dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd a gynhelir – oedran ysgol gorfodol

Blwyddyn 1,2,3,4,5 ac 6 mewn ysgol gynradd a gynhelir

Blwyddyn 7, 8, 9, 10 ac 11 mewn ysgol uwchradd a gynhelir

Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn y grwpiau blwyddyn uchod.

Mae'r cyllid hefyd ar gael i'r holl blant sy'n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol.

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael i bob dysgwr cymwys heblaw am y rhai ym Mlwyddyn 7. Bydd gan ddysgwyr cymwys ym Mlwyddyn 7 yr hawl i uchafswm o £200.

Mae ffurflenni cais ar gael i'w lawrlwytho yma Cais am Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru - Mynediad 21/22

Ebost: SUGS@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 6663, adolygwyd 20/01/2022