COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Cais am Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru Mynediad

Estyniad i Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru – Mynediad ym Mlwyddyn Academaidd Medi 2021 i Gorffennaf 2022

Ym mis Gorffennaf 2018, cyflwynodd Llywodraeth Cymru gynllun newydd o'r enw Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad. Estynnwyd y cyllid hwn yn ddiweddar ac mae bellach ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac sy'n mynychu:

Dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd a gynhelir – oedran ysgol gorfodol

Blwyddyn 1 mewn ysgol gynradd a gynhelir

Blwyddyn 3 mewn ysgol gynradd a gynhelir

Blwyddyn 5 mewn ysgol gynradd a gynhelir

Blwyddyn 7, 8, 9, 10 ac 11 mewn ysgol uwchradd a gynhelir

Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn y grwpiau blwyddyn uchod.

Mae'r cyllid hefyd ar gael i'r holl blant sy'n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol.

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael i bob dysgwr cymwys heblaw am y rhai ym Mlwyddyn 7.Bydd gan ddysgwyr cymwys ym Mlwyddyn 7 yr hawl i uchafswm o £200.

Mae ffurflenni cais ar gael i'w lawrlwytho yma Cais am Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru - Mynediad 21/22

Ebost: SUGS@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 6663, adolygwyd 12/07/2021