COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Lleoliadau cymeradwy ar gyfer seremonïau sifil

Mae'n rhaid cynnal seremonïau sifil mewn lleoliad sydd wedi'i gymeradwyo gan eich awdurdod lleol.  

Mae lleoliadau'n amrywio o ran maint a lleoliad ac yn cynnwys gwestai bach, cartrefol, ysguboriau sydd wedi'u hadnewyddu'n chwaethus, gwestai a phlastai mwy o faint, a hyd yn oed cestyll! Maen nhw i gyd wedi'u lleoli yn rhai o fannau mwyaf rhamantus, hanesyddol a phrydferth Sir Benfro - yng nghefn gwlad gogledd y Sir, ar hyd yr arfordir nodedig, ac yn nhrefi glan môr y de. Yr her fwyaf i chi fydd dewis un ohonyn nhw!

Pan fyddwch wedi dewis eich lleoliad, fe ddylech holi a yw ar gael ac archebu am y tro. Mae'n bwysig iawn wedyn ichi gysylltu â ni i wneud yn siŵr bod cofrestryddion ar gael i gynnal a chofrestru eich achlysur.

Os hoffech wneud cais am eich lleoliad i fod yn ganiatâd cymeradwy, darllenwch, llenwch a dychwelwch y ffurflen gais.

 

 Lleoliad

Trwydded yn Dod i Ben

Ffôn

Alltyrafon, Wolfscastle Country Hotel
Cas-blaidd SA62 5LZ 

 15/05/2024

01437 741225

Beggars Reach Hotel 
Burton, Aberdaugleddau SA73 1PD

 9/11/2024

01646 600700

Cresselly House
Cresselly, Cilgeti SA68 0SP

 27/11/2021 

01646 651992

Crug-Glas Country House
Solfach SA62 6XX

 10/04/2024

01348 831302

Druidstone Hotel
Druidstone Haven, Hwlffordd  SA62 3NE

 27/09/2023

01437 781221

Fforest Farm
Cilgerran, Aberteifi SA43 2TB 

 26/01/2022

01239 623633

Fishguard Bay Hotel
Wdig SA64 0BT

 14/12/2021

01348 873571

Gelli Fawr 
Pontfaen, Abergwaun SA65 9TX

 24/05/2021

01239 820343

Giltar Hotel
Yr Esplanâd, Dinbych-y-pysgod SA70 7DU

 14/12/2024

01834 842507

Hilton Court 
Roch, Hwlffordd, SA62 6AE

 16/04/2025 

01437 710262

Hotel Plas Hyfryd Country Hotel
Moorfield Road, Arberth SA67 7AB

 7/08/2022

01834 869006

Llwyngwair Manor
East Street, Trefdraeth SA42 0SY

 22/06/2021

01239 820498

Llys Meddyg
East Street, Trefdraeth SA42 0SY

 19/06/2021

01239 820008

Manorbier Castle
Manorbier, ger Dinbych-y-pysgod

 02/03/2025

01834 870081

Manor House Wildlife Park
St Florence, Dinbych-y-pysgod SA70 9RJ

 30/09/2024

01646 651201

Monk Haven Manor
St Ishmaels, Haverfordwest, SA62 3TH

 14/02/2022

01646 636216

Nantwen
Felindre Fachog, Crymych, SA41 3XG

 25/05/2024

01239 820768

Nantyffin Hotel and Motel
Llandissilio, Clynderwen SA66 7SU

 25/5/2024

01437 563423

Newport Links Golf Club
Golf Course Road, Trefdraeth SA42 0NR

 11/12/2021

01239 820244

Castell Penfro
Penfro SA71 4LA

 28/05/2024

01646 681510

Abaty Penalun
Penally SA70 7PY

 27/09/2023

01834 843033

Picton Castle
Hwlffordd SA62 4AS

 6/07/2024 

01437 751326

Plas Pantyderi Manor
Pantyderi, Blaenffos, Boncath SA37 0JB 

 19/04/2024

07932 956099

Rhos-y-Gilwen Mansion
Rhoshill, Cilgerran, Aberteifi SA43 2TW

 4/11/2023

01239 841387

Roch Castle
Roch, Hwlffordd SA62 6AQ

 23/10/2021

07896 330869

Maenordy Scolton
Spittle, Hwlffordd, SA62 5QL

 10/02/2022

01437 731328

Parc Slebets
Hwlffordd SA62 4AX

 24/10/2024

01437 752000

Canolfan Ddysgu Awyr Agored Ystagbwll
Old Home Farmyard, Ystagbwll SA71 5DQ 

 6/11/2023

01646 611359

St Brides Spa Hotel
St Brides Hill, Saundersfoot SA69 9NE

 25/06/2022

01834 812304

The Grove
Molleston, Arbert SA67 8BX

 24/06/2022 

01834 860915

The Imperial Hall
43 Hamilton Terrace, Aberdaugleddau SA73 3JN

 19/04/2025

07949 406624

The Imperial Hotel
The Paragon, Dinbych y pysgod SA70 7HR

 16/11/2022

01834 843737

The Old Rectory, 
Fishguard Road, Trefdraeth, SA42 0UE

 3/05/2021 

01239 820277

The Pavilion 
County Showground, Withybush, Hwlfordd SA62 4BW

 16/09/2022

01437 764331 

The Regency Hall
King George V Playing Fields, Milford Street, Saundersfoot, SA69 9EW

 21/03/2022

01834 811700 

The Snooty Fox
Martletwy, Arberth SA67 8AD

 28/05/2024

01834 891300

Trefloyne Manor
Trefloyne Lane, Penalun, Dinbych y pysgod SA70 7RG

 19/07/2024

01834 842165

Tudor Lodge
Jameston, Dinbych y pysgod SA70 7SS

 23/06/2024

01834 871212

Warpool Court Hotel
Tyddewi SA62 6BN

 25/06/2022

01437 720300

Waterwynch House
Narberth Road, Dinbych y pysgod SA70 8TJ

 3/08/2022

01834 850100

Woodhouse Barn,
Rosemarket, Aberdaugleddau SA73 1LH

 6/04/2022

01437 769154

 

 

 

 

 

 

ID: 97, adolygwyd 29/09/2021