Profi Olrhain Diogelu

Busnesau: Cyngor ar brofi a POD i chi a’ch gweithwyr

Os ydych chi’n gyflogwr ac os yw unrhyw un o'ch staff yn dangos arwyddion o Coronafeirws, mae'n hanfodol cael profion am y feirws. Mae'r ddolen hon yn egluro sut y gall rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru helpu i amddiffyn eich staff a'ch busnes.

Becynnau cymorth, posteri ac adnoddau eraill defnyddiol i’w lawrlwytho ar gyfer eich gweithle. 

Mae cyngor i sefydliadau a busnesau bach ar gasglu a chadw cofnodion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr â'u safle i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar gael.

ID: 6785, adolygwyd 29/09/2021