COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Profi Olrhain Diogelu

Busnesau: Cyngor ar brofi a POD i chi a’ch gweithwyr

Os ydych chi’n gyflogwr ac os yw unrhyw un o'ch staff yn dangos arwyddion o Coronafeirws, mae'n hanfodol cael profion am y feirws. Mae'r ddolen hon yn egluro sut y gall rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru helpu i amddiffyn eich staff a'ch busnes.

Gallwch ddod o hyd i becynnau cymorth, posteri ac adnoddau eraill defnyddiol i’w lawrlwytho ar gyfer eich gweithle yma

Mae cyngor i sefydliadau a busnesau bach ar gasglu a chadw cofnodion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr â'u safle i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar gael yma.

ID: 6785, adolygwyd 19/04/2021