Profi Olrhain Diogelu

Hysbysiad preifatrwydd Profi, Olrhain, Diogelu

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut y bydd Cyngor Sir Penfro gyda'n partneriaid rhanbarthol (fel [EA1]  Rheolwyr Data) yn casglu, yn defnyddio ac yn diogelu data personol yn benodol o ran POD a'r pandemig coronafeirws.

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a gwybodaeth ategol.

Profi am coronafeirws: gwybodaeth preifatrwydd Llywodraeth y DU ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Llywodraethu Gwybodaeth GIG Cymru am sut fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio yng Nghymru.

Am wybodaeth am rannu data brechiadau rhwng timau iechyd a Phrofi Olrhain Diogelu: Iechyd yng Nghymru

ID: 6787, adolygwyd 29/09/2021