COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Profi Olrhain Diogelu

Profi, Olrhain, Diogelu: Byddwch yn ymwybodol o Alwadau Twyllodrus

Dylech fod yn wyliadwrus o alwadau twyllodrus. Ni fyddwn byth yn gofyn i chi am unrhyw wybodaeth ariannol, manylion banc neu gyfrineiriau. Ni fyddwn yn gofyn i chi lawrlwytho meddalwedd neu i ddeialu rhif cyfradd premiwm. Os nad ydych yn siŵr, rhowch y ffôn i lawr.

Bydd negeseuon testun Olrhain Cysylltiadau yn cael eu hanfon +44 7775 106684, bydd negeseuon e-bost yn cael eu hanfon o tracing@wales.nhs.uk neu olrhain@wales.nhs.uk, a bydd galwadau’n cael eu gwneud o 029 2196 1133. Nid yw Swyddogion Olrhain Cysylltiadau yn monitro ble rydych chi wedi bod na beth rydych chi wedi bod yn ei wneud. Ni fyddwch yn cael eich riportio pan fyddwch chi’n rhoi gwybodaeth am eich cysylltiadau a'ch symudiadau. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i atal y lledaeniad a nodi mannau problemus o ran yr haint.

Byddwch yn wyliadwrus am alwadau twyll

ID: 6786, adolygwyd 29/09/2021