Profi Olrhain Diogelu

Profi, Olrhain, Diogelu: Byddwch yn ymwybodol o Alwadau Twyllodrus

Anfonir negeseuon testun olrhain cysylltiadau o NHSWALESTTP, anfonir negeseuon e-bost o CTteam@pembrokeshire.gov.uk a bydd galwadau'n cael eu gwneud o 029 2196 1133. Nid yw swyddogion olrhain cysylltiadau yn monitro lle rydych wedi bod neu'r hyn yr ydych wedi bod yn ei wneud. Ni fyddwch yn cael eich adrodd wrth roi gwybodaeth am eich cysylltiadau a'ch symudiadau. Rydym ond yn defnyddio'r wybodaeth hon i atal lledaeniad y clefyd a nodi mannau peryglus.

Byddwch yn wyliadwrus am alwadau twyll

ID: 6786, adolygwyd 01/04/2022