COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Profi Olrhain Diogelu

Sut i wneud cais i gael prawf Covid-19

Rydyn ni’n annog unrhyw un sy’n dangos symptomau coronafeirws i archebu prawf.

Archebu prawf

Gallwch wneud cais am brawf ar-lein gan ddefnyddio'r ddolen uchod neu drwy ffonio'r rhif 119, sy’n rhad ac am ddim, rhwng 7am ac 11pm.

Gall pobl sydd ag anawsterau clywed neu leferydd ffonio 18001 119.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i'ch cynorthwyo drwy'r broses o archebu a chymryd prawf ond ni all roi cyngor clinigol.

Mae cyngor amlieithog ar beth i'w wneud os oes gennych symptomau

Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n gallu ymdopi â'ch symptomau gartref neu os yw eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw eich symptomau'n gwella ar ôl saith diwrnod, defnyddiwch wasanaeth coronafeirws 111 ar-lein. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, ffoniwch 111.

Mewn argyfwng meddygol, deialwch 999.

ID: 6784, adolygwyd 29/09/2021