COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

RDGGCC Cyrsiau

Am SCWWDP

Yr awdurdod lleol sy’n arwain y bartneriaeth ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr y sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a’r sector annibynnol gyda buddiannau mewn: darparu gofal cymdeithasol, hyfforddiant, gyrfaoedd, gwasanaethau plant, iechyd a ffyniant, a chefnogi defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.

 

Sue Swan: Rheolwr Dysgu a Datblygu

E-bost: Sue.swan@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776410

Allison John: Cydgysylltydd Hyfforddiant

E-bost: Allison.John@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776060

Diana O’Sullivan: Cydgysylltydd Partneriaeth RhDGGCC

E-bost: Diana.O’Sullivan@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776072

Anne - Louise Easton: Cydgysylltydd Dysgu o Ymarfer

E-bost: Anne-Louise.Easton@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776086

Vikki Hopins: Cydgysylltydd Dysgu o Ymarfer

E-bost: Victoria.Hopkins@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775810

Gillian Henton: Swyddog Cynllunio’r Gweithlu

E-bost: HentonG@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776057

Martin Stenning: Gweinyddwr RhDGGCC

E-bost: Martin.Stenning@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776195

Daniel Jenkins: Cynorthwy-ydd Gweinyddol RhDGGCC

E-bost: Daniel.Jenkins@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776052

 

Archifau Sir Benfro
Prendergast
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2PE  

Ffôn: 01437 776052

ID: 3580, adolygwyd 07/05/2020