COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Beth yw'r Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol?

Mae'r Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol yn gyfle cyffrous a fydd yn galluogi pobl ifanc sy'n gadael yr ysgol neu’r coleg i hyfforddi i fod yn weithwyr cymorth gofal cymdeithasol wedi’u cofrestru’n llawn drwy ddysgu sy'n seiliedig ar waith.

Mae Cyngor Sir Penfro a Choleg Sir Benfro wedi datblygu Rhaglen Brentisiaeth i bobl 16-18 oed sydd am weithio yn y maes gofal cymdeithasol. Rydym yn credu ac am fuddsoddi mewn helpu pobl ifanc sy'n gadael yr ysgol neu'r coleg i ennill cymwysterau wrth gael cyfleoedd cyflogaeth ar yr un pryd. Bydd hyn yn helpu i feithrin gweithlu ifanc sy’n gymwys ac yn fedrus gyfer dyfodol gofal cymdeithasol.

Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol Presennol

ID: 7962, adolygwyd 21/07/2021