COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Rheoleiddio Trraffig Ffyrdd

Rheoleiddio Traffig Ffyrdd

Beth yw Gorchymyn Rheoli Traffig?

Dogfen gyfreithiol yw Gorchymyn Rheoli Traffig (TRO) y gallwn ei chyflwyno at ddiben rheoli neu gyfyngu ar draffig ar ffyrdd cyhoeddus.

Mae angen Gorchmynion Rheoli Traffig ar gyfer:

  • Mannau parcio
  • Cilfachau aros, llwytho a dadlwytho
  • Llinellau melyn dwbl
  • Strydoedd unffordd
  • Gwaharddiadau ar droi
  • Terfynau cyflymder
  • Gwahardd cerbydau
  • Cyfyngiadau ar bwysau cerbydau
  • Lonydd bysiau a beiciau
  • Safleoedd tacsis

Mae dyletswydd statudol arnom i hysbysebu’n ffurfiol ein bwriad i wneud Gorchymyn Rheoli Traffig (TRO) newydd. Rydym yn ymgynghori ar y TRO isod ar hyn o bryd. Edrychwch ar y dogfennau ac ymateb ar y ffurflen a ddarparwyd, gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod.

 

Cyfeirnod

Disgrifiad:

Dogfennau:

Cyfnod Ymgynghori:

Ymateb

Statws

 A487SLADE-S/L

GORCHYMYN SIR BENFRO (FFORDD YR A487 O HWLFFORDD I DYDDEWI) (TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 2021

 Lawrlwtho Ddogfennau

Ar gaur 

 

  Ffurflen Ymateb

 Gorchymym wedi'i selio  

 B4546 POPPIT-S/L

 GORCHYMYN SIR BENFRO (LLANDUDOCH) FFYRDD AMRYWIOL (TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 2021

 Lawrlwtho Ddogfennau

Ar gau 

 

Gorchymym wedi'i selio 

 TROOP S/L

 GORCHYMYN SIR BENFRO (FREYSTROP)(TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 2021

 Lawrlwtho Ddogfennau

Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio 

 CILGERRAN/30

GORCHYMYN SIR BENFRO (C3004 CILGERRAN)(FFYRDD CYFYNGEDIG A THERFYN CYFLYMDER O 30MYA) (DIWYGIAD RHIF 3) 2021 

 Lawrlwtho Ddogfennau

Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio 

VAR 21

CYNGOR SIR PENFRO GORCHYMYN (Gwahardd A Chyfyngu Ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (CYDGRYNHOI) 2011 GORCHYMYN (AMRYWIAD RHIF 21) 2021

 Lawrlwytho Ddogfennau

Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio 

FORTRD-T/C

HYSBYSIAD I'R CYHOEDD CYNGOR SIR PENFRO CYFLWYNO NODWEDDION GOSTEGU TRAFFIG (FORT ROAD, DOC PENFRO) 2021

 Lawrlwytho Ddogfennau

 Ar gau

 

Ar gau  

 

SOUTHRD-T/C

HYSBYSIADI'R CYHOEDD CYNGOR SIR PENFRO CYFLWYNO NODWEDDION GOSTEGU TRAFFIG(SOUTH ROAD, PENFRO) 2021

 Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau

 

Ar gau 

STDOGMAELS20

GORCHYMYN SIR BENFRO (FFYRDD AMRYWIOL, LLANDUDOCH)(DIDDYMU) A (TERFYN CYFLYMDER 20MYA) 2021

Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio 

B4313 BETHESDA S/L

GORCHYMYN SIR BENFRO (B4313 A FFYRDD CYFAGOS YM METHESDA)
(TERFYN CYFLYMDER 30MYA A 40MYA) 2021

 Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau

 

 

Gorchymym wedi'i selio

 

ORANGE P/C

CYNGOR SIR PENFRO
Cyflwyno croesfan Twcan a gwaredu ar y groessfan Sebra sy’n Bodoli Eisoes – A4139, Orange Way, Penfro 2021

 Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau

 

Ar gau 

PEMBROKE 20T/C

GORCHYMYN SIR BENFRO(DOSBARTH III (C3141)Grove Hill, Penfro) (Terfyn Cyflymder 20mya)2021 A Hysbysiad I Ddarparu Noweddion Gostegu Traffig.

 Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio

CRYMYCH-P/C

CYNGOR SIR PENFRO Cyflwyno Croesfan I Gerddwyr a Gwaredu Darpariaeth Parcio – A478 Crymych 

Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau

 

 

Ar gau 

B4320ANGLE-SL

GORCHYMYN SIR BENFRO(Ffordd B4320 Penfro I Angle & Dosbarth III (C3101) Cyffordd B4320 I Gyffordd Wallaston Cross) (Terfyn Cyflymder 40mya & 50mya) 2021

 Lawrlwytho Dogfennau

 Ar gau  

 

Gorchymym wedi'i selio 

 VAR 20

CYNGOR SIR PENFRO GORCHYMYN (Gwahardd A Chyfyngu Ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (CYDGRYNHOI) 2011 GORCHYMYN (AMRYWIAD RHIF 20) 2021

Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio 

SCARROWSCANT

SIR BENFRO (Ffyrdd Amrywiol)(Ffyrdd Cyfyngedig A'r Terfyn Cyflymder 30Mya)(Diwygiad Rhif2) 2020

Lawrlwytho Dogfennau  

 Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio 

A477/BURTONS/L

SIR BENFRO (A477 Ffordd Doc Penfro i Johnston a Ffordd Dosbarth III (C3007) Burton i Hwlffordd) (Terfyn Cyflymder 30mya a 40mya)

 Lawrlwytho Dogfennau

           Ar gau

 

 

Gorchymym wedi'i selio

A478BEG/TEMPS/L  

SIR BENFRO (A478 Ffordd Begeli i Dredeml) (Terfyn Cyflymder 30mya / 40mya a 50mph)

Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio

 

PINCH50

SIR BENFRO (Ffordd Ddiddosbarth (U6645) Sageston i Redberth) Terfyn Cyflymder 50mph)

Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio

STATIONRD40

SIR BENFRO (Station Road (B4313) a Ffordd Dosbarth III (C3027) Arberth i Reynalton, Arberth) (Terfyn Cyflymder 40mya)

Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau 

 

Gorchymyn wedi'i selio

 

 

 

 

ID: 6609, revised 05/10/2021